22. november 2013

Guldmedalje for analyse af freon og dets erstatninger i atmosfæren

Prisopgave

Global opvarmning og destruktionen af ozonlaget er to af de værste miljøforskrækkelser menneskeheden har oplevet i de seneste årtier. Og der stod køleskabe bag begge chok. Nu har den ph.d. studerende Freja From Østerstrøm ved Kemisk Institut modtaget Københavns Universitets guldmedalje for en prisopgave om hvordan man miljøvurderer de kemikalier, der bl.a. sørger for kulden i alverdens køleskabe og aircondition anlæg.

"Tidligere begyndte man bare at bruge disse stoffer uden en dybere forståelse af deres skæbne i miljøet!

Freja From Østerstrøm

Ph.d. studerende

Kemisk Institut

Københavns Universitet

Miljøvurdering fremskridt i sig selv

Alene det, at der i dag findes metoder til at miljøvurdere stofferne, er et fremskridt, mener Freja From Østerstrøm.

-Tidligere begyndte man bare at bruge disse stoffer uden en dybere forståelse af deres skæbne i miljøet. Nu undersøger vi dem grundigt før vi slipper dem ud i miljøet. Det er et fremskridt.

Erstatning for ozonædere havde også problemer

De første kølemidler hed egentlig CFC’er, men blev berygtede under salgsnavnet freon, da forskere i firserne opdagede, at de nedbrød atmosfærens beskyttende ozonlag. Et totalforbud mod CFC’erne betød, at de måtte erstattes. Det blev de i stor stil med den såkaldte HFC 134a.

De nye midler var gode, fordi de ikke nedbrød ozonlaget. Til gengæld viste det sig senere, at de bidrog til global opvarmning. Et bidrag som gram til gram var 1370 gange værre end CO2.

Pris for at vurdere miljøvurdering

Freja From Østerstrøm studerer atmosfærekemi på Kemisk Institut, Københavns Universitet. I sin prisopgave har hun undersøgt, hvordan man vurderer kemiske stoffers miljøpåvirkning i atmosfæren generelt, og specifikt CFC’erne og deres erstatninger.

Dels gennem et studie af den tilgængelige litteratur om emnet, dels ud fra egne teoretiske og eksperimentelle arbejder med et såkaldt tredjegenerations kølemiddel. En hydrofluorether (CF3CH2OCH3), der kan vise sig som en værdig erstatning til de klimaskadelige andengenerationskølemidler.

Markant mindre klimapåvirkning er måske ikke nok

I modsætning til HFC-134a, der havde et globalt opvarmningspotentiale 1370 gange værre end CO2’s, er denne HFE kun otte gange værre end CO2. Freja Østerstrøm er dog ikke overbevist om, at det bliver netop ”hendes” stof, der skal i fremtidens køleapparater.

-Vi mangler stadig nogle oplysninger om det her stof, før vi kan sige, at det skal erstatte de gamle. For det første mangler vi at vide ting om, hvad der sker, når de forlader atmosfæren. Det er ikke lige min kompetence. Og så mangler vi at finde ud af, hvor god en erstatning de er. Kan de køle lige så godt? Typisk koster det på køleevnen, at de har mindre miljøpåvirkning”, forklarer Freja From Østerstrøm.

Hun modtog sin guldmedalje i overværelse af Dronning Magrethe d. II i forbindelse med en ceremoni ved Københavns Universitets Årsfest den 15. november 2013.