06. juni 2013

Fejl-citat ligger til grund for artikel på Forskerforum

Af dekan John Renner Hansen

I artiklen Usund inflation i medforfatterskaber fra den nyeste udgave af Forskerforum d. 3. juni 2013, fremstår det som om, at professor, dr. med Arne Astrup uddeler ”medforfatterskaber som vennetjenester og belønninger”. Dette er naturligvis ikke tilfældet. Påstanden i Forskerforums artikel baseres på et fejl-citat fra en artikel i Politiken d. 23. maj; Forskere kæmper om ære og penge. Da vi efterfølgende påpegede, at Arne Astrup var citeret forkert, blev det uden tøven dementeret og beklaget i Politikens Fejl og Fakta-sektion d. 24. maj. 

Når det angår god videnskabelig praksis og medforfatterskaber henholder Københavns Universitet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultetet sig til UVVUs (Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed) kendelser og vejledning - deriblandt Vancouver-reglerne - samt Praksisudvalgets anvisninger. Det betyder, at for at blive medforfatter på en artikel, skal man have ydet et væsentligt bidrag til både til det videnskabelige studie og til udarbejdelse af artiklen.

Diskussionen af, hvad man definerer som et væsentligt bidrag besluttes af ledelsesgrupperne i de enkelte projekter, og der kan være forskellige traditioner for dette. Vanligvis medfører det ingen særlige udfordringer, men i de få tilfælde, hvor der er behov for vejledning i forhold til medforfatterskab, kan forskerne søge konkret vejledning hos prodekanen for forskning eller dekanen. I fremtiden kan man også få vejledning hos de nye ’Named Persons’, som alle Københavns Universitets fakulteter indfører. 

De fulde Vancouver-regler kan findes på International Committee of Medical Journal Editors website: www.icmje.org