7. juni 2013

Danske forskere opdager ny årsag til livstruende sygdomme

Cellekommunikation

Danske forskere har netop offentliggjort en hidtil ukendt mekanisme, hvormed celler i kroppen kan kommunikere med hinanden. Dette har stor betydning for at forstå, hvorfor nyfødte kommer til verden med svære misdannelser, og hvorfor børn og voksne kan udvikle livstruende sygdomme.

Lektor Søren Tvorup Christensen, professor Lars Allan Larsen og Ph.d-studerende Karen Koefoed forklarer i videoen om de nye resultater. Kamera og produktion: Simon Munk, SCIENCE Kommunikation.

Lektor Søren Tvorup Christensen (Biologisk Institut) og Professor Lars Allan Larsen (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin) på Københavns Universitet, har i et tæt samarbejde med kolleger i Danmark og Frankrig stået i spidsen for opdagelsen, der kaster nyt lys over årsagen til en række invaliderende sygdomme og medfødte misdannelser.

Fejl i kommunikationen giver misdannelser

Forskergruppen har gennem en årrække været førende i forskningen indenfor det primære cilie, der er en antenne-lignende enhed på overfladen af næsten alle celler i vores krop. Disse antenner har til formål at modtage signaler, såsom vækstfaktorer og hormoner fra andre celler i kroppen, og omsætte signalerne til et svar inde i cellen. Fejl i dannelsen eller funktionen i disse antenner giver ophav til en række alvorlige sygdomme, herunder hjertefejl, cystenyrer, blindhed, kræft, fedme og diabetes, men man ved stadig meget lidt om, hvordan antennerne opfanger og omsætter signalerne i cellen.

Lektor Søren Tvorup Christensen

De banebrydende resultater er publiceret i det prestigefyldte tidsskrift Cell Reports, og forskningen er støttet af bl.a. Lundbeckfonden, Novo Nordiskfonden og Hjerteforeningen.

-Vi har påvist en helt ny måde, hvormed disse antenner kan registrere signaler i omgivelserne, som er afgørende for, hvordan celler kan dele sig og bevæge

sig rundt mellem hinanden. Det forklarer også hvordan stamceller kan udvikle sig til for eksempel hjertemuskulatur”, udtaler Søren Tvorup Christensen, der sammen med lektor Lotte Bang Pedersen i Ciliegruppenpå Københavns Universitet er førende i Danmark indenfor primære cilier.

Antenner opfanger og transporterer signaler

-Det vi har fundet er, at antennerne ikke bare opfanger signalerne via receptorer ude i antennen, men også kan transportere bestemte typer af receptorer ned til bunden af antennen, hvor de aktiveres og potentielt kan samarbejde med et væld af andre typer af signalsystemer. Receptorerne inkluderer de såkaldte Transforming Growth Factor beta (TGFβ) receptorer, som tidligere er sat i forbindelse med fostermisdannelser og udvikling af kræft. Dermed kan bunden af antennen fungere som en slags hovedcentral for koordinering af cellens evne til at styre fosterudvikling og opretholde organers funktion hos den voksne.

Lars Allan Larsen, som har mange års erfaring i forskning indenfor hjerteudvikling tilføjer -Vi ved, at TGFβ signaleringen er meget vigtig under hjerteudviklingen,

Professor Lars Allan Larsen

Professor Lars Allan Larsen

og at fejl i systemet kan føre til medfødt hjertemisdannelse, som rammer næsten 1% af alle nyfødte. Vores opdagelse er derfor et vigtigt nyt skridt hen mod at klarlægge årsagerne til de medfødte hjertefejl.

De to forskere pointerer endvidere, at fejl i TGFβ-signalering er sat i forbindelse med nervenedbrydende sygdomme, såsom Alzheimers, Parkinsons sygdom og mental retardering. Derfor har forskergruppen nu påbegyndt undersøgelser over, hvordan antennerne regulerer TGFβ-signalering under bl.a. stamcellers udvikling til nerveceller.

-Det er helt sikkert et område, som vil få stor bevågenhed i de kommende år. Globalt er der enorm interesse i at forstå, hvorfor antennerne er så vigtige for vores helbred, afslutter de to forskere.

Kontakt

Søren Tvorup Christensen
Tlf. 51 32 29 97

Lars Allan Larsen
Tlf. 28 48 50 47.