14. januar 2013

Carsten Rahbek ny præsident for verdens biogeografi-forskere

Professor Carsten Rahbek, der til daglig leder Grundforskningscentret for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, er netop udnævnt til kommende præsident for The International Biogeography Society. Foreningen samler alle verdens forskere inden for biogeografi, herunder evolution, biologi og biodiversitet.

Carsten Rahbek. Foto: Lars Juul Hauschildt.

Carsten Rahbek. Foto: Lars Juul Hauschildt.

Ifølge traditionen vil Carsten Rahbeks virke i foreningen være fordelt på tre perioder á to år.

Først i rollen som tiltrædende præsident, derefter som præsident og endelig afrunder han sit virke i foreningen som forhenværende præsident.

Udnævnelsen fandt sted den 12. januar til foreningens forskningskonference i Miami med 700 deltagere fra hele verden.

Også anerkendelse til Carsten Rahbeks forskerteam
Ved samme lejlighed blev lektor Miguel Araújo fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima tildelt den prestigefulde MacArthur & Wilson Award. Prisen går til forskere, der tidligt i deres karriere slår igennem med særlig bemærkelsesværdige resultater.

Lektor David Nogués-Bravo fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima er desuden valgt til selskabets bestyrelse sammen med lektor Catherine Graham fra Stony Brook University i USA, som er en tæt samarbejdspartner til centret. Samlet set en manifest af dansk forsknings internationale position inden for biogeografi og biodiversitet.