6. september 2013

Ny professor knækker sygdom med sukker

Medicinalkemi

Når sygdomskim prøver at trænge ind i en menneskelig celle anvender de næsten altid et sukker, en glycan, som brækjern til at åbne celledøren. Ola Blixt har brugt de seneste ti år af sin karriere til at undersøge hvordan giftstoffer, bakterier og virus bruger sukrene til at skaffe sig adgang. Nu er han blevet ansat af Kemisk Institut i et tre års professorat i kemisk glykobiologi med start den 1. september 2013, og han glæder sig til arbejdet.

"At forstå hvordan sukre kommunikerer med molekyler på cellens overflade er yderst vigtigt. Det vil støtte udviklingen af nye medicinske og diagnostiske anvendelser.!

Ola Blixt

professor, kemisk glykobiologi

Kemisk Institut, KU

”At forstå hvordan sukre kommunikerer med molekyler på cellens overflade er yderst vigtigt. Det vil støtte udviklingen af nye medicinske og diagnostiske anvendelser. Anvendelser som jeg håber at udvikle sammen med mine kommende kolleger ”, siger den friskansatte professor.

Skrøbeligt sukker og svær kemi

Den 42-årige Blixt er glad for samarbejde. I et tidligere job har han udviklet teknologier der hurtigt kan identificere tusindvis af bindingshændelser i et enkelt eksperiment. Han medbringer også en betragtelig ekspertise i at fremstille syntetiske glycander med kemiens og enzymologiens metoder. Og det er det vanskelige arbejde.

”Sukkerfeltet er ganske småt som forskningsfelt betragtet, mest fordi glycanerne er komplekse strukturer, som det er svært at bygge op med kemi og vanskeligt at karakterisere”, siger Blixt. og fortsætter:

”For eksempel blev humangenomprojektet sat i gang på et tidspunkt hvor teknologien overhovedet ikke var moden til opgaven. Det blev en succes først og fremmest på grund af de teknologier, der blev udviklet til det. I dag er glykovidenskab på et tilsvarende stade. Derfor bør udviklingen af værktøjer til at finde, analysere, og bygge glycaner være af højeste prioritet for alle discipliner”.

Håber på samarbejde i videnskabeligt krydsfelt

På Kemisk Institut håber professoren på at udvikle et samarbejde med så mange som muligt af Instituttets eksperter i proteiner, cellemembraner og andre emner i grænselandet mellem kemi og biologi.

Lover velegnede projekter til studerende

Blixt håber også på at tiltrække studerende. Han er i fuld gang med at ansætte PhD studerende, og har en lang række projekter, som vil egne sig til både bachelor og kandidatspecialer. Nogle af tre, andre af seks måneders varighed.

Selv om alle projekterne er afgrænsede hægter de samtidigt op til de store spørgsmål. Hvordan sukre kan blokere for sygdomskims vej ind i celler, hvordan sukre kan bruges til at stille diagnoser og hvordan de kan bruges i udviklingen af vacciner, siger Blixt.

”Sukre er tager del i alle former for interaktioner der involverer celler. Celle til celle. Celle til pathogener. Celle til giftstoffer. Selv interaktionen mellem ægcelle og sperm er medieret af sukker. Så sådan som jeg ser det, burde sukre også kunne sikre kontakt mellem forskere”, slutter den nyslåede professor Klas Ola Blixt.

Professor Blixt planlægger at præsentere sin forskning for alle interesserede ved et seminar i slutningen af oktober.