4. juni 2012

Vagtskifte på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Nils O. Andersen og Niels Elers Koch gav den 1. juni 2012 stafetten som dekan for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet videre til John Renner Hansen. I den anledning inviteres til reception, som afholdes:

Fredag den 15. juni kl. 14.30 – ca. 16
i Marmorhallen, Thorvaldsensvej 40
1870 Frederiksberg C

Vi håber, at I har tid og lyst til lægge vejen forbi og sige goddag til John Renner Hansen og på gensyn til Nils O. Andersen og Niels Elers Koch.

Vel mødt!