20. januar 2012

Professor på en svær opgave

Det er ikke let at undervise i matematik. Og slet ikke, at forstå det abstrakte talsprog, mener mange. Men den 44-årige professor Søren Eilers er så god til at undervise i sit fag, at han i dag fredag den 20. januar modtager prisen som "Årets underviser 2011" på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, KU.

 
Søren Eilers har den sjældne evne, at han kan bygge sine forelæsninger op som en fortælling med en spændende indgang, en "Cliffhanger" undervejs og en aha-pointe til slut, så de studerende forstår problemstillingerne. Det gælder også for fysikere, kemikere og andre ikke-matematikere, hvor Eilers er i stand til at gøre matematikken relevant i deres sammenhæng.

Nøgleordene i Søren Eilers` undervisning er engagement, indlevelse og ikke mindst: Et grundigt forarbejde. Samtidig har han på forskellig måde "lettet" de studerendes hverdag ved at introducere ny avanceret teknologi i såvel undervisningen som i deres hjemmearbejde.

Søren Eilers modtager prisen "Årets Underviser" og de 25.000 kr., som følger med, fredag den 20. januar kl. 15.15 på Institut for Matematiske fag på Københavns Universitet, Universitetsparken 5 på Østerbro.

Yderligere oplysninger: Professor Søren Eilers på mobiletelefon 30 13 55 51.

Interview med Søren Eilers i anledning af prisen

Hvordan underviser du konkret?

Jeg har arbejdet meget med forelæsninger, som jeg altid prøver at give form af en fortælling med en begyndelse og en klar pointe til sidst, og helst en eller anden form for "cliffhanger" undervejs. Især når jeg underviser studerende, der skal bruge matematik som støttefag.

I de tilfælde lægger jeg meget vægt på, at præsentere de studerende helt fra begyndelsen for problemer, som de endnu ikke kan løse, men som de kan se relevansen af, og som de kan nå frem til i løbet af kurset. Det hjælper dem til at holde modet oppe, når det bliver tungt.

Jeg har også været involveret i, at designe kurser i meget intenst samspil med faglige miljøer udenfor mit eget fag. Fx datalogi, fysik og kemi, og i den forbindelse forsøge at finde modeller, som de studerende kan lære det matematik, de har brug for.

Og så har jeg været meget interesseret i at udvikle undervisning omkring elektroniske værktøjer. Fx computeralgebrasystemer, som man kan bruge ved forelæsninger til at visualisere og levendegøre de ret abstrakte problemstillinger, og pencasting, som jeg vil beskrive senere i interviewet.

Hvilke kvaliteter skal man ha for at være en god underviser?

Man kan være en god underviser på mange forskellige måder, men nøglen er engagement. Jeg har en fuldkommen betingelsesløs kærlighed til mit fag, som jeg undtagen på meget dårlige dage evner at omsætte i en passion for at formidle matematik.

Det er ikke så vigtigt for mig, om det er avanceret matematik - tæt på min forskning - eller støtteundervisning. Efter alle de år, jeg har beskæftiget mig med matematik, synes jeg stadigvæk, at matematik på alle niveauer er vidunderligt og nyder at vise det frem for alle, der gider at høre på det.

Men man kommer ikke uden om, at god undervisning kræver et stort og tungt forberedelsesarbejde, især når man forelæser for mange mennesker på èn gang. Jeg kan i hvert fald ikke improvisere, og er simpelthen nødt til at forberede det hele i detalje: Hvilken tavle jeg skal skrive på først, hvor mange mellemregninger, der er tid til, og hvornår der skal fyres en vittighed af osv.

Derudover er nøglen at prøve at sætte sig i sine studerendes sted. Man har en helt naturlig tendens til at komme til at tilpasse sin undervisning til sig selv, sådan som man var som studerende. Men det duer i hvert fald ikke, når man underviser "ud af huset". Jeg kan godt huske, hvordan det var at være ung håbefuld matematikstuderende. Men jeg har ingen erfaring med at være fx kemistuderende, så det er vigtigt, at jeg forsøger at lære mig, hvad der fungerer for dem. Jeg er selvfølgelig også afhængig af, at de studerende giver mig feedback, og af mit meget gode samarbejde med undervisere ved andre institutter på fakultetet.

Kræver det noget specielt at undervise i matematik i forhold til andre fag - det abstrakte contra det konkrete?

Jeg har faktisk aldrig prøvet at undervise i andre fag, men jeg tror matematik er specielt på mange måder. For det første har vi tit meget små pensa opgjort i sidetal, og underviserens rolle er at udvikle og uddybe det for den studerende, mens mange andre fag har meget store pensa, som underviseren skal forsøge at uddrage essensen af.

For det andet er der mange "gearskift" i matematik, hvor man pludselig skal lave noget, der er helt anderledes, end det man har prøvet før. Allerede i folkeskolen - når man har lært at regne med tal - skal man pludselig regne med ubekendte og løse ligninger. Det er noget helt nyt.

Og sådan bliver det ved! Spørg bare de studerende der lige har lært at diagonalisere matricer på vores kursus LinAlg. Og så er der selvfølgelig abstraktionen, som du spørger til, men jeg opfatter det ikke som den store undervisningsudfordring i sig selv. Det er faktisk meget ofte en fordel, at man kan tillade sig at lukke alt andet ude og fokusere på den abstrakte matematik - selv for studerende, der skal bruge det som støttefag.

Hvad har du specielt gjort ved matematik-undervisningen på KU, som er anderledes og mere pædagogisk?

Jeg har for nylig haft et, synes jeg selv, meget vellykket projekt med at benytte mig af "pencasting". Det er en teknologi, som gør, at man kan optage lyd og skrift ved at skrive med en særlig pen. Jeg kan sidde og gennemgå noget teori ved mit skrivebord og bagefter lægge det ud på nettet, så de studerende kan høre og se, hvad jeg siger og skriver og med mulighed for at spole frem og tilbage og hoppe hen til dét, de vil høre mere om.

Det er en meget enkel (og billig!) kommunikationsform, som passer godt til formidling af matematik i de studerendes eget tempo, og folk har været rigtig glade for det.

Har du gjort dig bemærket i offentligheden med dit fag og med andet?

Jeg er altid på jagt efter muligheder for at formidle, hvor slagkraftigt matematik er overfor en lidt bredere offentlighed, end den jeg møder på universitetet. I 2004 rettede jeg en fejl i LEGO's Company Profile, hvor de påstod at seks 2x4 LEGO-klodser kan sættes sammen på 102.981.500 måder - det rigtige tal er 915.103.765. Hvad der næsten er mere interessant er, at vi ikke kan beregne, hvor mange måder 10 sådanne klodser kan kombineres.

Jeg vandt også for nylig en konkurrence i Detektor på DRs P1 om at gætte et tal, som var halvdelen af gennemsnittet af de gæt mellem 0 og 100, der indkom ved at bruge en matematisk model. På den måde fik jeg en chance for temmelig "skamløs reklame" for matematik i radioen. Men der var jeg vist også lidt heldig!

Er du uddannet på KU?

Ja, det er jeg. Både kandidatgrad og ph.d. Jeg er meget påvirket af den stærke tradition for at lægge vægt på undervisningen, som gennemsyrer mit institut (Institut for Matematiske Fag). 


Begrundelse for tildelingen

Af Henrik Busch, prodekan for uddannelse

På vegne af IMFs undervisningsudvalg og efter samråd med studieleder Ernst Hansen, er det mig herved en glæde at indstille professor Søren Eilers til fakultetets undervisningspris "Årets underviser 2011".

Søren har længe fortjent anerkendelse som en af IMFs mest fremragende undervisere og kursusudviklere, men først nu, hvor han er trådt tilbage efter et stort arbejde for undervisningen som VILU, er det muligt indstille ham.

"Forelæsningerne har været helt fantastiske. Virkelig et niveau over alle andre forelæsere, jeg endnu har haft!" Sådanne vurderinger går igen i evalueringerne af Sørens undervisning. Han er velforberedt, klar, gennemtænkt, inspirerende, pædagogisk og på et fagligt højt niveau.

Selv når han forelæser for ikke-matematikere som i DIMS får han skudsmål som: "Jeg synes at alle forelæsninger virkelig har levet op til en høj og professionel og velforberedt standard! Jeg har været meget fascineret af undervisernes engagement!".

Når han underviser i kurser sammen med andre af IMFs prisbelønnede undervisere overstråler han dem, ifølge evalueringerne.

Sørens undervisningsindsats er meget innovativ. Han har alene eller i samarbejde med en anden lærer udviklet nogle af instituttets centrale og velkørende kurser som MatIntro, Analyse 0 og DIMS. Her og i sine andre kurser tager Søren med stor succes forskellige undervisningsteknikker i brug for at bibringe de studerende en dyb forståelse af komplicerede sammenhænge. I det forløbende år indførte han således pencasting på An0 og det blev godt modtaget: " Pencasts idéen er suveræn", som en af evaluatorerne skrev.