31. maj 2012

Første spadestik markerer opførelsen af nyt centrum for fødevareforskning

Onsdag den 6. juni kl.16 markerer Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet starten på opførelsen af en ny bygning, der vil danne ramme om en del af universitetets fødevare- og ernæringsforskning.

Den nye fødevarebygning vil skabe de bedst tænkelige rammer for de mange forskellige forskningsforsøg, der ved hjælp af frivillige forsøgspersoner undersøger og skaber ny viden om, hvordan kost og ernæring påvirker kroppen.

Dagens hovedtalere vil være direktør i Bygningsstyrelsen, Carsten Jarlov, rektor ved Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen, og borgmester i Frederiksberg Kommune, Jørgen Glenthøj.

De vil ved begivenheden alle tage et spadestik med Københavns Universitets gyldne spade.

Bygningen står færdig i 2013 og vil desuden inspirere til mere dynamisk samarbejde på tværs af de to institutter, Institut for Fødevarevidenskab og Institut for Human Ernæring.

For yderligere oplysninger kontakt projektleder i Bygningsstyrelsen, Birgitte Munk Zino, mobil 41711201.

Program:

Kl. 16.00: Velkomst ved Carsten Jarlov, direktør i Byggestyrelsen

Kl 16.10: Tale v. Jørgen Glenthøj, borgmester for Frederiksberg Kommune

Kl. 16.15: Tale v. Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet

Kl. 16.20: Tale v. Bjarke Christensen, institutleder ved Institut for Fødevarevidenskab

Kl. 16.25: Tale v. Arne Astrup, institutleder ved Institut for Human Ernæring

Kl. 16.30: Tale v. rådgivende arkitekt Pia Wiberg

Kl. 16.35: 1. spadestik tages af Carsten Jarlov, Jørgen Glenthøj, Ralf Hemmingsen, Arne Astrup og Bjarke Christensen og Pia Wiberg

Der bydes efterfølgende på et let traktement.

Sted: Byggepladsen, adgang via Thorvaldsensvej 40, 1870 Frederiksberg C (bagest på parkeringspladsen) Alle er velkomne.