23. februar 2012

Kemigave: Nyt vindue til molekylernes indre

Hvis molekyler kunne ses med det blotte øje var det meget nemmere at være kemiker. For kemiske stoffers struktur afslører meget om deres funktion. Men med det rette apparatur afslører krystalliserede kemikalier alligevel deres indre.

Af Jes Andersen

Professor Sine Larsen på Kemisk Institut, Københavns Universitet, har netop modtaget en bevilling på knap fire millioner kroner fra VILLUM FONDEN til indkøb af to røntgendifraktometre. Et til pulver og et til enkrystaller. Med de to apparater får både professoren og alle kemikerne ved KU meget lettere ved at vurdere, hvilke stoffer de har skabt i kolberne.

Apparatur på teknologisk forkant

Professor Larsen, der indtil for nylig var præsident for International Union of Crystallography, ser de nye analyseapparater som et vigtigt fremskridt for Kemisk Institut.
"Indtil videre har jeg slidt fem difraktometre op i min karriere. Nu får vi et nyt sæt, som teknologisk er helt fremme på forkanten, og så er de oven i købet nemmere at bruge end de ældre modeller", fortæller Sine Larsen.

Nu kan også proteinkrystallers struktur afsløres

Sine Larsen er især begejstret over, at enkrystal diffraktometret også vil være velegnet til at analysere proteinkrystaller. Forståelse for proteiners struktur står nemlig helt centralt i moderne lægemiddelforskning, som Kemisk Institut er dybt involveret i, og med det nye apparat slipper københavnske kemikere for at rejse til udenlandske synkrotronanlæg, når de vil kigge ind i proteinerne.

Fond med tradition for forskningsbevillinger

VILLUM FONDEN er en almennyttig, privat fond. Fondens midler stammer fra VKR Gruppen, hvis aktiviteter blandt andet omfatter VELUX ovenlysvinduer, VELFAC facadevinduer og termisk solvarme. Fonden støtter især apparaturanskaffelse og forskningsprojekter inden for de tekniske videnskaber og naturvidenskab.