20. april 2012

Carsten Rahbek modtager to professorater i Kina

Carsten Rahbek er i disse dage langt fra sit kontor på Grundforskningscenteret for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet. Centerlederen er i Kina for at give sin tiltrædelsestale som nyudnævnt gæsteprofessor på Peking Universitet. Carsten Rahbek besøger desuden Zoologisk Institut ved Det Kinesiske Videnskabsakademi, hvor han holder endnu en tiltrædelsestale ifm. modtagelse af et Bingzhi Forum professorat. Forummet arbejder for at styrke det internationale samarbejde mellem førende forskere inden for økologi, evolution, naturbeskyttelse, cellebiologi og forplantningsbiologi.

Carsten Rahbek anerkendes for sin store videnskabelige indsats i makroøkologisk og makroevolutionær forskning, som han også vil sætte fokus på i sin tale med titlen: The ‘Holy Grail’ question of macroecology: What determines distribution and diversity of life on Earth?

Rejsen har desuden til formål at fremme og formalisere det eksisterende samarbejde omkring forskning med Peking Universitet og diskutere muligheden at oprette et nyt udvekslingsprogram for ph.d.’er mellem universitetet og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.