22. november 2012

Professor Jon Fjeldså får kongelig ridderorden

Anerkendelse

Professor Jon Fjeldså fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet er blevet udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen.

Ordenen tildeles personer for fortjenstfuld embedsgerning og for særlig indsats inden for kunst, videnskab og erhvervsliv eller for virke for danske interesser.

 


">Jon Fjeldså blev udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen af Hendes Majestæt Dronningen den 12. september med den officielle dato gældende fra 16. november. 
Jon FjeldsåJon Fjeldså er kendt i akademiske kredse for sin ekspertise i ornitologi,  særligt fuglenes evolution, biografi og taxonomi.
Desuden har Jon Fjeldså i over 41 år været ansvarlig for udviklingen og kurateringen af Zoologisk Museums fuglesamlinger.
Jon Fjeldså har i sine forskningsprojekter særligt fokuseret på fugle i Andesbjergene og i Østafrika, men også i andre verdensdele.
Han er udover sin forskning berømt for sin kunstneriske indsats, der ofte går hånd i hånd med hans videnskabelige studier.
Frugtduer tegnet af Jon Fjeldså
Detaljerede og farverige optegninger af verdens fugle udarbejdet af Jon Fjeldså har således fundet vej til forsiden af en række videnskabelige publikationer og opslagsværker til gavn og glæde for resten af verden. Til venstre ses et eksempel.