27. juni 2012

Miguel Araújo modtager prestigefuld pris i biogeografi

I forskningens verden er man stadig tidlig i sin karriere, selvom man kan skrive tolv års forskning i biodiversitet på internationalt topplan på sit CV. Det kan professor Miguel Bastos Araújo fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, og den 43-årige forsker tildeles nu den prestigefulde MacArthur & Wilson Award.

Prisen, der uddeles af The International Biogeography Society, går netop til forskere, som tidligt i deres karriere slår igennem med særlig bemærkelsesværdige resultater, der kan være med til at forklare den geografiske fordeling af liv på jorden. Prisen bliver uddelt i Florida, USA i januar 2013.

Stort bidrag til environmental change biology og conservation science

Miguel Araújo er blandt de mest citerede forskere og verdenskendt for sin forskning i, hvordan ændringer i klima og miljø påvirker Jordens biodiversitet. Særligt har han specialiseret sig i brugen af økologiske niche-modeller, der kan kaste lys over arters geografiske udbredelse. Forskeren har bl.a. pioneret udviklingen af de modeller, der bruges til at forudsige arters risiko for at uddø i lyset af klimaforandringer. Derudover har hans arbejde haft stor indflydelse i conservation biologien mht. prioritering af områder for beskyttelse af biodiversiteten.

Ikke første pris

Miguel Araújos har blandt andet modtaget den delte Nobels Fredspris i 2007 for sit bidrag til FN's Klimapanels fjerde rapport om klimaforandringer. Desuden er han blandt de top ti hyppigst citerede forskere inden for økologi og miljø ifølge Essential Science Indicators of ISI (Institute for Scientific Information).

Flotte resultater tidligt i karrieren

Som forfatter til over 140 publikationer i internationale bøger og tidsskrifter, herunder Nature, Science og PNAS, er Miguel Araújo ikke kommet sovende til sin verdensomspændende anerkendelse.

Udover sit virke som professor hos Center for Makroøkologi, Evolution og Klima er han vice-chefredaktør af Ecogeography, redaktør af Journal of Biogeography samt medlem af den videnskabelige kommite DIVERSITAS' bioDISCOVERY program, som har til formål at forbedre forståelsen af og muligheden for at forudsige biodiversitetsændringer. Endelig er Miguel Araújo også forsker hos det spanske nationale forskningsråd (CSIC) ved det Naturvidenskabelige Museum i Madrid.