02. januar 2012

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

- et nyt fakultet på Københavns Universitet

Fra 1. januar 2012 får Københavns Universitet et nyt fakultet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Det nye fakultet er en fusion mellem to tredjedele af Det Biovidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet. Den resterende del af Det Biovidenskabelige Fakultet, som består af de veterinærmedicinske fagmiljøer, bliver fremover en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

De tidligere fakulteter Det Biovidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet har gennem årene udviklet et tæt forskningssamarbejde. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet bygger derfor videre på samarbejdsrelationer, som styrkes yderligere med fusionen.

Det nye fakultet vil med sin størrelse give endnu bedre muligheder for store strategiske forskningsprojekter, der kombinerer grundforskning med mere anvendelsesorienteret forskning.
Det samme er tilfældet med udviklingen af nye uddannelser fra bachelor- til ph.d.-niveau. Fusionen vil også betyde, at samarbejdet med private og offentlige virksomheder, myndigheder og organisationer bliver styrket.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ønsker at etablere stærke nationale og internationale samarbejder for at yde sit bidrag til løsning af globale samfundsudfordringer, såsom befolkningstilvækst, bæredygtig energiforsyning, under- og overernæring, knaphed på ressourcer og klimaforandringer.