28. august 2012

Morten Pejrup - ny prodekan for forskning på SCIENCE

Prodekan

Den 61-årige professor i Geografi, Morten Pejrup, er udnævnt til ny prodekan for forskning på SCIENCE. Han kommer fra en stilling som fungerende institutleder på Institut for Geografi og Geologi, IGG. Morten Pejrup tiltræder sin nye stilling den 1. oktober i år.

Morten PejrupDen 61-årige professor Morten Pejrup er en internationalt aktiv og anerkendt forsker og har mere end 30 års erfaring med forskning og undervisning på universitetsplan og 20 års erfaring med forsknings- og personaleledelse.

Han har desuden som tidligere konstitueret institutleder på Institut for Geografi og Geologi, IGG, været i front i fusionsprocessen mellem IGG og Skov og Landskab i forbindelse med oprettelsen af det nye fakultet SCIENCE.

 - Jeg har altid interesseret mig for forskningsledelse og forskningspolitik og har i den forbindelse siddet i adskillige nationale og internationale faglige udvalg, komiteer og ”funding bodies”. Jeg er godt inde i de faglige og organisatoriske rammebetingelser, der gælder for SCIENCE, og de krav, der stilles til administration og økonomi. Derfor føler jeg mig godt klædt på til den nye stilling som prodekan, siger Morten Pejrup.

Morten Pejrup er professor i geografi med speciale i geomorfologi - videnskaben, der beskæftiger sig med landskabsformer, landskabets sammensætning og de overfladeprocesser, der foregår på jorden og andre planeter.

Hans aktuelle forskningsprojekter handler bl.a. om, hvordan verdens kyster har udviklet sig siden den seneste istid, og hvordan de vil udvikle sig i fremtiden – bl.a. i forbindelse med klimaforandringer og vandstandsstigning.

Den nye stilling som Prodekan for Forskning er foreløbig for fem år. Og udfordringerne er store i disse fusionstider, hvor processen er i fuld gang.

- Jeg har allerede et detaljeret kendskab til forskningsområderne på det gamle naturvidenskabelige fakultet, og det seneste halve år har givet mig et godt indblik i institutterne og fagområderne på det gamle LIFE. Jeg føler derfor, at jeg er godt forberedt til at lede den forskningsmæssige integration og koordinering af de to gamle fakulteter. I den forbindelse er det vigtigt at styrke nye faglige samarbejder på tværs af de gamle fakultetsgrænser, som fortsat er synlige. Det kommer mig til gode i min nye stilling, at jeg bl.a. i perioden 2006-2011 har siddet i Det Naturvidenskabelige Fakultets Forskningsudvalg. Derfor glæder jeg mig til at stå i spidsen for dette nye udvalg på SCIENCE i de næste fem år. Hvis jeg skal pege på nogle konkrete områder, som vi skal koncentrere os om, så er det at fastholde og øge kvaliteten på ph.d.-området og hente flere penge hjem til vores forskere fra bl.a. EU og Højteknologifonden, understreger Morten Pejrup, som afløser professor John Mundy, som har siddet på posten i seks år.