16. juli 2012

Levnedsmiddelcentret (LMC) lukkes til nytår

Parterne bag Levnedsmiddelcentret (LMC) er blevet enige om at nedlægge LMC med virkning fra 1. januar 2013.

Beslutningen er baseret på at der vil falde opgaver bort og i øvrigt en samlet vurdering i relation til fødevareforskningen i Danmark. Der vil snarest muligt blive taget stilling til videreførelse af de opgaver m.m., som LMC har forpligtet sig på.

Torben Harring
Formand for LMC’s bestyrelse