05. juni 2012

Topforskere møder EC præsidenten for at diskutere forskning

Miguel Araújo, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, er en af de elleve topforskere, som er inviteret af Europakommissionens Præsident til at diskutere et nyt videnskabeligt råd i Europa.

I denne uge inviterede Europakommissionens præsident, José Manuel Barroso, en udvalgt skare af forskere og fagfolk til en arbejdsfrokost med temaet videnskab og teknologi. Formålet var at diskutere mulighederne for et videnskabeligt råd til Europakommissionen. Blandt de få udvalgte var Professor i Global Change Biology Miguel Araújo fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns Universitet.

Bureaukrati er den største udfordring for et konkurrencepræget, videnskabeligt miljø

De elleve videnskabelige deltagere, som repræsenterer ni forskellige europæiske lande, blev bedt om at præsentere eksempler og nyttige resultater fra deres erfaringer inden for videnskabelig rådgivning. Professor Miguel Araújo, som er anerkendt verden over for sin forskning i biodiversitet og klimaforandringer, vurderer, at et videnskabeligt råd til Europakommissionen rummer store muligheder for at bringe videnskabelige resultater ind i den politiske beslutningsproces.

’Et videnskabeligt råd til Europakommissionens præsident kunne fremme ideer, der er ’outside the box’ og skabe løsninger til de mange udfordringer, som samfundet står overfor’, siger Miguel Araújo. Han ser dog også vigtige udfordringer for et potentielt kommende råd:

‘Et vigtigt spørgsmål er, i hvor høj grad det videnskabelige råd vil blive underlagt bureaukratiske processer. En af de største fjender mod videnskab og innovation er bureaukrati, så et konkurrencepræget, videnskabeligt miljø er afhængigt af, at bureaukratiet bliver holdt til et minimum.

Det er ikke besluttet endnu, om et videnskabeligt råd vil blive nedsat og i så fald, hvem der skulle sidde i det. Men med dette første møde sender Europakommissionen et klart budskab om at styrke båndet mellem videnskab og politiske beslutninger.

Til arbejdsfrokosten hos Europakommissionens præsident José Manuel Barroso (1. rk midt) deltog CMEC forsker Miguel Araújo (2. rk 3. fra højre)