06. juni 2012

Matematik-professor modtager million-bevilling

Professor Søren Eilers fra Københavns Universitet har modtaget en
bevilling på 5,7 millioner kroner fra VILLUM FONDEN til et projekt i
eksperimentel matematik.

Bevillingen vil gøre det muligt for Eilers og hans kolleger at udvikle computereksperimenter til det netværk af computere som Københavns Universitets eScience-center har skabt med henblik på dataanalyse og simulation (i fx højenergifysik).

Netværket består af mere end 4000 computere fordelt på mere end 100 adresser, og
det er første gang, at computereksperimenter i denne skala bliver brugt
til at understøtte udviklingen af ny matematisk teori i Danmark.

Bevillingen er primært øremærket til at ansætte juniorforskere, der
skal udvikle datalogisk og matematisk teori og praksis for at kunne
muliggøre sådanne eksperimenter.

“Matematisk indsigt skal være 100% teoretisk velfunderet og kan således ikke baseres udelukkende på et eksperiment”, forklarer Søren Eilers, “men matematikeren kan stadigvæk benytte sig af eksperimenter som inspirationskilde til at erkende teoretiske sammenhænge, som der efterfølgende skal føres bevis for”.

Projektet, der løber over tre år, er et samarbejde mellem Matematisk
Institut og eScience-centeret på Københavns Universitet, og involverer
samtidig ledende forskere ved Syddansk Universitet og Lunds Universitet.

Søren Eilers er 44 år og blev i 2008 udnævnt til professor med
speciale i fagfeltet operatoralgebra. Ud over sin store produktion af
matematiske forskningsartikler er han en meget aktiv formidler og
underviser. De studerende ved Københavns Universitet møder ham fx
som forelæser på det Natur- og biovidenskabelige Fakultets største kursus med 750 deltagere.

Tidligere på året modtog han fakultetets pris “Årets Underviser” for
sin indsats med at formidle matematik til studerende fra mange
forskellige studier på Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger: Professor Søren Eilers på mobiletelefon 30 13 55 51.