25. maj 2012

Marsvin opdager fiskenet i god tid

Mange marsvin fanges i fiskenet og drukner. I de senere år er adskillige foranstaltninger sat ind i fiskeriet for at mindske – og helst helt undgå – antallet af denne utilsigtede bifangst af marsvin i Danmark. Ny forskning viser, at marsvinene langt tidligere end først antaget registrerer fiskenettene.

Marsvin registrerer fiskenet på op til 80 meters afstand

Et forskerhold, bestående af forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet samt fra Syddansk Universitet / Fjord&Bælt i Kerteminde, har for første gang foretaget observationer direkte af, hvordan marsvin opfører sig i nærheden af fiskeredskaber. Tidligere mente man, at marsvin fejlagtigt blev fanget i fiskenettene, fordi de opdagede dem for sent. Men forskernes observationer ud for Fyns Hoved afviser denne påstand, da marsvinenes adfærd ændrer sig allerede 80 meter, inden de nærmer sig et fiskenet.


Foto: Torben Nielsen

”Vi holdt øje med marsvinenes bevægelser og adfærd omkring nettene og noterede positionen hver gang et marsvin kom til overfladen. Da disse positioner blev plottet ind på et kort, var det meget overraskende at se, hvordan langt de fleste marsvin holdt langt større afstand til nettene, end hvad vi havde regnet med ud fra tidligere undersøgelser” udtaler Torben Peiter Nielsen fra Sektion for Økologi og Evolution, Biologisk Institut.

Marsvin bliver distraheret

Forskningen antyder, at dyrene fanges, fordi de bliver distraheret – og ikke udelukkende fordi de overser fiskenettene. Distraktionen kan skyldes baggrundsstøj, så deres evne til at navigere via ekkolokalisering, forvrænges på grund af bundforhold m.m. Den kan også skyldes, at marsvinet forandrer sin hørelse under ekkolokalisering for bedre at kunne detektere fiske-ekkoer mod baggrunds-ekkoer.

De nye forskningsresultater er med til at synliggøre marsvinenes adfærd, så den ulykkelige og utilsigtede bifangst af marsvin kan minimeres yderligere i fremtiden.

Det næste forskerne vil undersøge, er hvordan marsvinene bærer sig ad med at lokalisere nettene på så overraskende stor afstand. ”Det kunne også være interessant at se nærmere på, hvilke individer der alligevel går i nettene. Er det tilfældige individer, der fanges pga. distrahering, eller er det individer med en særlig personlighed i retning af at være risikovillig, frembusende og meget lidt sky”, supplerer professor Torben Dabelsteen fra Sektion for Økologi og Evolution, Biologisk Institut

Kontakt:
Cand.scient Torben Peiter Nielsen, Sektion for Økologi og Evolution, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Mail: t.peiter81@gmail.com ; mobil. +61 4233 23974 (ind til 3. juni) / 6169 5242 (fra 5. juni)

Professor Torben Dabelsteen, Sektion for Økologi og Evolution, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Mail: tdabelsteen@bio.ku.dk ; tlf. 3532 1305 / 4826 3426