9. marts 2012

Stigende efterspørgsel på kød presser bæredygtigheden

Genbrug affald

Efterspørgslen på kød, mælk og æg er på verdensplan tredoblet de seneste fire årtier og forventes yderligere fordoblet inden 2050. En øget global produktion af animalske fødevarer medfører en kraftig belastning på miljø og klima. Et nyt stort europæisk forskningsprojekt på Københavns Universitet skal de kommende år finde innovative løsninger og teknologier, der kan håndtere de enorme mængder af belastende husdyrgødning, som den animalske produktion fører med sig. Alene i Danmark er der 34 millioner ton husdyrgødning årligt.

Den animalske produktion medfører enorme mængder af belastende husdyrgødning.

   Kødproduktionen medfører enorme mængder af
   miljø-belastende husdyrgødning.

Forbrugerne i Europa og mange andre steder i verden vil have kød, æg og mælk med hjem i indkøbskurven. Indtaget af kød er knap 50 kg pr. verdensborger i gennemsnit, og i Europa er forbruget cirka dobbelt så højt.

Den animalske produktion i jordbruget kræver et enormt input af ressourcer, såsom jord, energi, vand og næringsstoffer. Ny forskning, udvikling og innovation skal bane vejen for nye teknologier og systemer, som kan gøre jordbruget mere ressource-effektivt. Projektleder for det nye store europæiske forskningsprojekt ReUseWaste professor Lars Stoumann Jensen fra Institut for Jordbrug og Økologi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet fortæller:

- Ambitionen med forskningsprojektet er at generere ny viden, der kan hjælpe jordbruget med at bidrage til et langt mere ressourceeffektivt samfund. Presset på klodens ressourcer er i dag stærkt stigende, så der er ingen tvivl om, at vi skal tænke innovativt for at kunne forsætte en fremtidig bæredygtig jordbrugsproduktion – det vil være altafgørende for den fremtidige fødevare- og energisikkerhed på globalt plan.

Målet er et ressource-effektivt jordbrug

Forskningsprojektet vil fokusere på at udvinde bioenergi fra affald for at mindske forbruget af fossil energi, øge recirkuleringen af næringsstoffer for at spare på brugen af kunstgødning, og  bevare jordkvaliteten ved at tilbageføre organisk stof til landbrugsjordene. Projektet arbejder med tre indsatsområder: næringsstoffer, energi og organisk stof i jordbrugsproduktionen.

Alene i Danmark produceres der 34 millioner ton husdyrgødning årligt.

Alene i Danmark produceres der 34 millioner ton
husdyrgødning årligt.

- Vi mener, at de tre parametre udgør nøglen til en øget bæredygtighed. Kunstgødning er for eksempel ekstremt energikrævende at fremstille, og et af de næringsstoffer der indgår, fosfor, er en begrænset ressource. Ved at udvikle teknologier til recirkulering, opnår vi derfor flere fordele. Ambitionen er at skabe en masse ny viden og udvikle af bæredygtige teknologier, som vil gøre jordbruget langt mere ressourceeffektivt, understreger Lars Stoumann Jensen.

Projektet satser på et stærkt samarbejde mellem forskningsmiljøer og miljøteknologiske virksomheder. Med det europæiske forskningsprojekt får forskere ved Københavns Universitet udover ny viden også mulighed for at koordinere og styrke kompetenceopbygning af fremtidens unge forskere på tværs af Europa og mellem universiteter, virksomheder og myndigheder.

Fra 2012-2015 er forskningsprojektet ReUseWaste: Recovery and Use of Nutrients, Energy and Organic Matter from Animal Waste finansieret med 24 millioner DKK af EU FP7 under Marie Curie Actions programme, et såkaldt Initial Training Network. Det har 18 partnere i 6 europæiske lande, som er universiteter, private virksomheder og offentlig institutioner, og vil uddanne 14 yngre forskere. 

Kontakt

Projektleder professor Lars Stoumann Jensen
Institut for Jordbrug og Økologi
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Tlf. 35 33 34 70, mobil: 21 22 20 39