11. juni 2012

Ny debatbog sætter fokus på kød

Mickey Gjerris, lektor i bioetik på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, har netop redigeret debatbogen ´Kød – en kalejdoskopisk antologi´ i samarbejde med en række forskere fra Københavns Universitet og Ålborg Universitet.

lammekødFra at være et uproblematisk element i den daglige kost er kødspisning både i Danmark og mange andre lande i de seneste årtier gradvist blevet et spørgsmål, der skal tages bevidst stilling til.

Tendensen synes i nogle samfundsgrupper at være, at man ikke længere spiser kød som en selvfølgelig ting, men man beslutter sig for at være eller ikke at være kødspiser eller for kun at være kødspiser på visse betingelser.

Hensigten med bogen er ikke at promovere hverken det ene eller det andet synspunkt, men at sætte fokus på dyrevelfærd, klima, økonomi, miljø og sundhed med kød som omdrejningspunkt.

Bogen giver en kalejdoskopisk præsentation af kødets og kødproduktionens rolle i dagligdag og samfundsliv. Den indeholder 19 bidrag fra en række anerkendte fagfolk og inddrager biologiske, historiske, kulturelle, filosofiske, etiske og økonomiske aspekter af kødproduktionen for at belyse forskellige spisevaner, spisevalg og kødets betydning i samfundsdebatten.

Bogen udkommer den 8. juni 2012 på forlaget Tiderne Skifter med støtte fra Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet. Den er redigeret af Mickey Gjerris, Rune Klingenberg, Gitte Meyer og Geir Tveit 


Kontakt

Mickey Gjerris, tlf. 25370385.