07. august 2012

Klimaforandringer deler Europas landbrug i tabere og vindere

Klima

Klimaforandringer kan potentielt gavne dansk landbrug, fordi vi får flere naturlige fjender mod skadedyr, mens Sydeuropa står til at miste en stor del af deres nyttedyr. Det viser ny forskning fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet udført med flere europæiske samarbejdspartnere.


Når klimaet forandrer sig, ændrer sammensætningen af arter i området sig typisk også. Seniorforsker Miguel Araújo fra Center for Makroøkologi, Evoloution og Klima (CMEC) ved Københavns Universitet står bag et nyt studie, der har undersøgt, hvad fremtidige klimaforandringer kan betyde for de nyttedyr, der hvert år servicerer landbruget i form af gratis skadedyrsbekæmpelse. En tjeneste, der er milliarder af dollars værd på verdensplan:

 - Skadedyr ødelægger 25 % - 50 % af verdens afgrøder, og de samlede udgifter i skadedyrskontrol er over 54 milliarder dollars. Vi ved ikke, hvor meget nyttedyr bidrager til verdens fødevareproduktion, men vi ved, at deres værdi er ekstrem høj.”, forklarer Miguel Araújo.

Resultaterne, der byggede på tre klimascenarier for hhv. år 2020, 2050 og 2080 samt fire forskellige scenarier for udledning af drivhusgasser fra moderat til pessimistisk, viste entydigt, at antallet af arter af nyttedyr vil stige i Central- og Nordeuropa og falde i Sydeuropa.

I alt omfattede forskningen 110 landlevende arter, der alle udfører gratis økosystemtjenester i landbruget, enten ved at holde bestanden nede af skadelige gnavere eller invertebrater, eksempelvis snegle og insekter.

Klimaforandringer deler Europas landbrug i tabere og vindere

Stigning (grøn) og tab (rød) i antallet af arter af nyttedyr for landbruget i 2080 i forhold til idag. Venstre billede: nyttedyr der holder bestanden nede af skadelige invertebrater. Højre billede: nyttedyr der holder bestanden nede af skadelige gnavere. Foto: Civantos et al. (2012)


På trods af de signifikante resultater, understreger forskerne, at scenarierne ikke kan bruges til præcise forudsigelser. De tegner dog et tydeligt billede af det potentielle tab af nyttedyr, det Sydeuropæiske landbrug står over for.

Tabet er særligt alvorligt, eftersom de Sydeuropæiske landes BNP i højere grad end resten af Europas er afhængig af landbruget. Samtidig påpeger forskerne, at den positive stigning af nyttedyr i lande som Danmark kan blive påvirket af ændret jordbrug og forurening som følge af klimaforandringer.

Resultaterne er publiceret i BioScience, juli 2012:

Civantos, E., Thuiller, W., Luigi, M., Guisan, A. & Araújo, M.B. Potential impacts of climate change on ecosystem services in Europe: the case of Pest Control. Bioscience. 62: 658-666.

http://www.ibiochange.mncn.csic.es/wordpress/wp-content/uploads/Civantos-et-al-2012.pdf