24. maj 2012

Konkret og effektivt netværksmøde med firmaer

Lokalet på Frederiksberg Campus var fyldt pænt op mandag 7.maj, da studerende på SCIENCE var ankommet for at høre om projekt- og karrieremuligheder inden for plante- og biotekområdet. Fokus var på muligheder for erhvervssamarbejde under studiet, jobmuligheder for færdige kandidater og – ikke mindst – konkret networking med virksomhedsrepræsentanterne. Studie- og karrierevejleder Anne Mette Meier fra Studenterservice, blev glad da cirka 50 studerende mødte op.

- Det er dejligt at se at så mange har lyst til at deltage. Det viser os, at mange studerende virkelig overvejer deres fremtid på arbejdsmarkedet og i god tid ønsker at forberede sig. Til det har de studerende brug for kvalificeret input til deres karriereovervejelser. Vi kan med denne type arrangementer bl.a. være med til at styrke de studerendes erhvervsparathed og derved bygge bro mellem de studerendes uddannelsesforløb på universitetet og deres efterfølgende arbejdsliv, mener Meier. De studerende kom fra forskellige uddannelser – lige fra nystartede bachelorstuderende, der ville undersøge, hvordan de kan målrette deres uddannelsesforløb, til specialestuderende - på udkik efter jobmuligheder.

Klar kommunikation til alle

Brancheaftenen var arrangeret af Studenterservice i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Foreningen af Naturressourcestuderende og Foreningen af Biologi-bioteknologistuderende. Bachelorstuderende i naturressourcer/plantevidenskab, Jesper M. Johansen, følte sig ualmindelig fint informeret.

- Det var et rigtig godt arrangement og meget brugbart. Erhvervslivet fortalte om de kompetencer, de søger hos nyuddannede, og de var faktisk samstemmende. Selvfølgelig faglighed og personlig engagement, men de understregede især én ting: At man magter at kommunikere med personer der ikke mestrer ens fagområde, altså at kunne forklare svært stof til lægmand, fortæller Jesper Johansen, der overvejer at søge virksomhedspraktik i Videncenter for Landbrug.

Brancheaften gav personlig kontakt

Studie- og karrierevejleder Meier oplever, at de deltagende virksomheder er meget interesserede i at samarbejde med studerende undervejs i deres uddannelse og opfordrer de studerende til at benytte sig af muligheden.

- Samarbejdet giver bl.a. de studerende et bredere netværk, og netop vigtigheden af at opbygge et godt netværk, allerede mens man er studerende, blev understreget af alle virksomhedsrepræsentanter denne aften. Det sker jo ofte, at det er netværket, der er vejen til job, når man er færdig, siger hun.

Deltagere fra det private erhvervsliv var Sejet Planteforædling, landbrugsselskabet DLG, Videncenter for Landbrug og kløver- og græsfrø-producenten DLF Trifolium. Mange af oplægsholderne fra virksomhederne var uddannet fra gl. LIFE, og de fortalte både om deres egen vej fra uddannelse til job og om mulighederne i deres firma. Institutleder Svend Christensen, Department of Plant and Environmental Sciences, talte inspireret om fremtidens udfordringer inden for planter og miljø og om planerne for fagområdet i forbindelse med fusionen til det nye SCIENCE.

Anne Mette Meier oplever en kæmpe interesse fra virksomhedernes side, der bruger denne type arrangementer til at blive klogere på, hvordan de kan tiltrække studerende til deres projekter og fremtidige jobs. Virksomhederne har brug for at vide, hvad der rør sig blandt fremtidens medarbejdere.

- Disse arrangementer er med til at skabe mere erhvervsparate kandidater. Den personlige kontakt er en meget vigtig del, og vi håber, at der er skabt interesse for bl.a. eksternt projektsamarbejde hos de studerende. Og at det resulterer i konkrete kontakter mellem studerende og de deltagende firmaer.

Studerende kan bl.a. benytte KU Jobbank til at gå på opdagelse i eksterne og interne projekter: www.jobbank.ku.dk