29. juni 2012

Fire nye institutledere på SCIENCE

Efter rådgivning fra fire indstillingsudvalg er følgende personer blevet ansat som nye institutledere på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) fra den 1. august 2012.

Niels Elers Koch ansættes som ny institutleder for de to fusionerede institutter - Institut for Geografi og Geologi og Institut for Skov og Landskab. Det nye institut har endnu ikke fået et dansk navn. På engelsk er arbejdstitlen Department of Geoscience, Natural Resources and Planning.

Arne Astrup ansættes som ny institutleder for de fusionerede institutter, Institut for Idræt og Institut for Human Ernæring. Det nye institut har endnu ikke et dansk navn. På engelsk er arbejdstitlen Department of Nutrition, Exercise and Sports.

Erik Kjær Pedersen ansættes som ny institutleder for Institut for Matematiske Fag. Instituttets danske navn er endnu ikke fastlagt. På engelsk er arbejdstitlen Department of Mathematics and Statistics.

Mikael Bols ansættes som ny institutleder for Kemisk Institut. Instituttets danske navn er endnu ikke fastlagt. På engelsk er arbejdstitlen Department of Chemistry.

De fire nyudnævnte institutledere:

Niels Elers Koch:
Den 61-årige professor, dr. agro. Niels Elers Koch er en erfaren universitetsleder, der har været leder i forbindelse med tre fusioner, som alle har resulteret i øget trivsel, kvalitet og produktivitet. Han er adjungeret professor i USA og æresprofessor i Kina samt har to æresdoktorgrader fra førende fagmiljøer i Sverige og Rusland. Derudover er han præsident for den internationale union for skov- og landskabsforskning (IUFRO), der omfatter ca. 15.000 forskere fra 120 lande.

 

Arne Astrup
Arne AstrupDen 57-årige professor dr. med Arne Astrup har gennem de seneste 30 år ydet et massivt bidrag inden for såvel den basale som den kliniske ernæringsforskning. Han har modtaget en lang række internationale priser for sine forskningsresultater inden for ernæringsfysiologi, appetitregulering og overvægt, senest det amerikanske ernæringsselskabs Robert Herman Award og Finlands fineste pris inden for medicin, Esko Nikkila Price. Arne Astrup er desuden medredaktør af det ledende amerikanske ernæringstidsskrift American Journal of Clinical Nutrition samt leder af forskningsprojektet OPUS, der undersøger sammenhængen mellem det nordiske råvaregrundlag og danskernes sundhed.

 

Erik Kjær Pedersen
Den 66-årige professor Erik Kjær Pedersen har varetaget en lang række poster gennem sin lange karriere, hvad enten de har været af administrativ eller forskningsmæssigt art. Det gælder både herhjemme og i udlandet. Han blev ansat som institutleder for matematikerne på Københavns Universitet på det gamle Naturvidenskabelige Fakultet i 2007 og har haft stillingen indtil nu. Erik Kjær Pedersen var i en lang årrække blandt andet tilknyttet Binghamton University, NY, USA - foruden at han har forsket og undervist på en lang række andre udenlandske universiteter. Før han rejste til udlandet, var han ansat på Syddansk Universitet i Odense og var bl.a. institutleder for matematikerne i en årrække.

 

Mikael Bols
Den 50-årige professor Mikael Bols har gennem sin lange karriere arbejdet både i universitetsverdenen og i det private erhvervsliv - såvel i Danmark som i udlandet. Som kemiforsker har han udgivet over 100 videnskabelige artikler og udtaget fem patenter. Bols blev ansat som institutleder for kemikerne på Københavns Universitet på det gamle Naturvidenskabelige Fakultet i 2007 og har haft stillingen indtil nu. Som leder af Kemisk Institut har han blandt andet oprettet en yderst succesfuld uddannelse i medicinalkemi, og en ny uddannelse i grænselandet mellem kemi og biologi, Grøn og Bæredygtig Kemi. Professor Mikael Bols er medlem af både Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Akademiet for de Tekniske Videnskaber.