16. marts 2012

Når gletsjerne forsvinder, bliver økosystemerne truet

Klimaforandringer

Forskere fra bl.a. Københavns Universitet afslører i ny undersøgelse, at vi mister dyrearter, hvis gletsjerne forsvinder som følge af den globale opvarmning. Når gletsjerne forsvinder, forsvinder s

meltevandet, der øger biodiversiteten i bjergenes ferskvandssystemer.

De alarmerende forskningsresultater er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift 'Nature Climate Change'.

- Dette er hel ny og overraskende viden. Vandløb fra gletsjere er kolde, næringsfattige og fysisk ustabile, og derfor også typisk temmelig artsfattige. Derfor har man ikke traditionelt tillagt disse økosystemer den store betydning for hverken den lokale eller regionale biodiversitet, udtaler lektor Dean Jacobsen fra Sektion for Ferskvandsbiologi, Biologisk Institut på Københavns Universitet, der er en af ophavsmændene til undersøgelsen.

Antisana-bjerget i Ecuador, hvor forskerne har taget prøver. Foto: Dean Jacobsen

Som de første i verden har Dean Jacobsen sammen med europæiske kollegaer undersøgt økologien og smådyr i bjergegne, hovedsagligt insektlarver i tropiske gletsjer-vandløb. I den netop publicerede undersøgelse har forskerne sammenstillet og analyseret data fra områder på tre kontinenter og forudsagt konsekvenserne af den verdensomspændende tilbagetrækning og forsvinden af gletsjere.

En tredjedel af arterne er truet

De nye resultater viser entydigt, at det højeste antal arter af smådyr i ferskvand optræder de steder, hvor smeltevand udgør en del af vandløbenes vandmængde. Undersøgelsen sætter desuden tal på, at vi kan forvente, at 11 – 38 procent af områdernes totale artsrigdom af smådyr vil gå tabt, hvis gletsjerne helt forsvinder. Tabet gælder i særdeleshed de arter, der er tilpasset de særlige forhold i gletsjervandløb, og som derfor kun findes der.

Forskere fra universitetet i hovedstaden Quito i Ecuador i gang med deres arbejde. Foto: Dean Jacobsen

- Det er blandt andet insekter som dansemyg, stankelbenslarver og slørvinger, der er i fare for at forsvinde. En udryddelse af disse smådyr og andre vil være langt større end tidligere antaget og med endnu ukendte konsekvenser for økosystemernes funktion, understreger Dean Jacobsen.

Gletsjerfødte vandløb er ét blandt flere typer af vandløb, der tilsammen skaber en mosaik af forskellige økosystemer. Hvert system har sit naturlige miljøforhold med helt unikke livsbetingelser.

Læs forskernes artikel 'Biodiversity under threat in glacier-fed river systems' i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change.


Kontakt

Lektor Dean Jacobsen
Mobil: 26 82 14 77