19. marts 2012

Universiteter styrker samarbejde omkring fødevareforskning

Fødevarer

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet går sammen i et lovende samarbejde på fødevare- og veterinærområdet. Målet er at styrke den danske fødevareindustri og -produktion, sikre fødevarekvalitet i hele jord-til-bord kæden og Danmarks europæiske position inden for fødevareforskning.

Fødevareindustrien er et af Danmarks vigtigste eksportområder. Det nye samarbejde mellem Københavns Universitet og DTU skal tiltrække endnu flere EU-midler og store forskningsprojekter.DTU og Københavns Universitet har i en årrække haft et udbytterigt samarbejde inden for forskning og uddannelse . Nu vil de to universiteter forene kræfterne omkring fødevare- og veterinærforskningen og danne et internationalt kraftcenter, der matcher de stærkeste i verden.

Endnu flere EU-midler og forskningsprojekter

Sammen dækker de to universiteter ca. 85 procent af al fødevareforskning i Danmark. Københavns Universitet og DTU har tilsammen en unik position til at få natur-, bio- og teknisk videnskab til at gå op i en højere enhed.

De to universiteter er specialiserede i hver deres led i fødekæden, og bruger samarbejdet som en løftestang for at udnytte de komplementære kompetencer.

Med formaliseringen af det i forvejen tætte samarbejde kan de to universiteter tiltrække endnu flere EU-midler og store forskningsprojekter. Det vil gavne universiteternes erhvervssamarbejde, uddannelser og betjeningen af myndighederne.

Prorektor på Københavns Universitet, Thomas Bjørnholm, udtaler:

- Perspektiverne for Danmark i det kommende samarbejde er store. Det vil sikre vækst inden for dansk fødevareindustri og derved styrke et af Danmarks vigtigste eksportgrundlag. Regeringen har udtrykt et klart ønske om, at danske universiteter skal være blandt Europas absolut førende universitetsmiljøer. Dette samarbejde er et skridt i den retning.

Rektor på DTU, Anders Bjarklev, tilføjer:

- Vi ved af erfaring, at kreative og innovative ideer opstår, når forskere mødes på tværs. Med dette initiativ etablerer vi den ramme, der fører de gode ideer sammen med studerende, virksomheder og myndigheder. DTU ser frem til også her at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.

En virtuel indgang til fødevareforskningen

Et af de første initiativer i aftalen er etableringen af et virtuelt center, som vil give erhvervslivet, myndigheder, forskere og studerende et nemt og overskueligt overblik over Københavns Universitets og DTU’s aktiviteter på fødevare- og veterinærområderne.

Samarbejdsaftalen forløber over fem år.

Kontakt

Prorektor Henrik C. Wegener, DTU
Tlf. 20 20 19 63

Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde Erik Bisgaard Madsen, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 
Tlf. 40 45 08 83
 

 

.