06. december 2012

Prestigefulde EU bevillinger til tre SCIENCE-professorer

ERC Advanced Grant

Tre professorer på SCIENCE er i år sluppet igennem nåleøjet og modtager den meget prestigefulde bevilling ERC Advanced Grant fra The European Research Council (ERC). Bevillingerne gives til banebrydende forskningsprojekter ledet af forskere, der tilhører den absolutte elite inden for deres forskningsområde. Bevillingerne er på mellem 1,5 og 2,5 millioner euro.

Det er tre meget forskellige forskningsprojekter, der får glæde af den anerkendende millionstøtte fra ERC.

Professor i plantebiokemi Birger Lindberg Møller fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab får penge til at videreudvikle planteceller til bæredygtig produktion af alt fra kræftmedicin til råvarer, der i dag produceres på basis af olie.

Professor i matematik Jan Philip Solovej fra Institut for Matematiske Fag, hvis forskning ligger på grænsefladen mellem matematik og fysik, skal bruge sin bevilling til at analysere og udvikle de matematiske modeller, man bruger i fysikken til at beskrive stof og dets struktur. Det kan blandt andet være med til at afdække i hvilket omfang disse modeller forklarer helt fundamentale egenskaber ved stof generelt.

Og endelig får professor Jacobus Boomsma fra Biologisk Institut penge til, at hans forskning inden for evolution af insektsamfund kan udvides med de mest moderne metoder til indsigt i genomer og deres samspil med omgivelserne. Projektet supplerer hans Grundforskningscenter ’Center for Social Evolution’, og sigter specielt på myrernes biologiske tilpasninger og symbioser med svampe og bakterier.

Bevillingerne har stor betydning for de tre professorer. Ud over at det er en stor ære at blive tildelt en ERC Advanced Grant betyder det også, at de har mulighed for at udvide det allerede gode samarbejde, de har med nogle af de dygtigste forskere fra hele verden. 

SCIENCE i toppen af europæisk forskning
ERC Advanced Grant uddeles én gang om året, og hvert år sender flere tusinde af de dygtigste forskere fra hele Europa en ansøgning af sted i håb om at få en af de prestigefulde bevillinger. Der uddeles årligt ca. 250 ERC Advanced Grants til topforskere fra både humaniora, samfunds- og naturvidenskab. Derfor vækker de tre bevillinger til SCIENCE også stor glæde hos prodekan for forskning, Morten Pejrup:

- At SCIENCE får hele tre Advanced Grants er en meget flot anerkendelse af det høje faglige niveau, vi har på fakultetet. Samtidig er det en stor opmuntring til den fokuserede indsats, vi har på at øge den eksterne forskningsfinansiering, og fakultetet står altid klar til at hjælpe med ansøgningerne.

Om ERC Advanced Grant
ERC Advanced Grant henvender sig til erfarne forskere i hele Europa, der ønsker at få styrket deres forskningområde. ERC-bevillinger kan også være en god måde, hvorpå man kan rekruttere stjerneforskere til KU. I disse tilfælde behøver ansøgeren ikke, som de tre nyudnævnte bevillingshavere, at være ansat på KU på ansøgningstidspunktet, men skal naturligvis have en aftale med KU om at flytte i tilfælde af at ansøgningen imødekommes.

Som udgangspunkt gives der maksimalt 2,5 mio. euro over 5 år. Der kan imidlertid tildeles 1 mio. euro ekstra, hvis ansøgeren flytter til Danmark fra et land uden for Europa og skal opbygge en ny gruppe, eller hvis det er nødvendigt at indkøbe større apparatur.

Læs mere om Birger Lindberg Møllers projekt 
Læs mere om Jan Philip Solovejs projekt
Læs mere om Jacobus Boomsmas projekt