4. oktober 2012

Fodbold forbedrer formen og sænker blodtrykket

Der skal ikke mere end to timers ugentlig motionsfodbold til for at sænke blodtrykket radikalt hos midaldrende mænd med forhøjet blodtryk. Efter seks måneders træning var deltagerne i forsøget på Københavns Universitet også i markant bedre form – både hvad angik evnen til at klare hårdt fysisk arbejde og generelt, hvad angik dagligdagens gøremål som at cykle, gå op ad trapper og købe ind. Det viser nye forskningsresultater fra Center for Holdspil og Sundhed.


Forsøgsgruppen bestod af 33 inaktive mænd på 30-55 år med mildt-til-moderat forhøjet blodtryk. Efter lodtrækning deltog den ene del af gruppen i struktureret træning med motionsfodbold to gange èn time om ugen, mens den anden gruppe i forsøget gik til læge og fik kontrolmålinger af blodtrykket - samt anbefalinger om en sundere livsstil med bedre kost og mere motion.

Fodbold reducerer risikoen for hjertekarsygdom

”Deltagerne i fodboldgruppen havde et markant fald i det systoliske og diastoliske blodtryk på 13 og 8 mmHg, og hele 75 % af deltagerne fik normaliseret deres blodtryk gennem træningsperioden. Fodboldgruppens deltagere slap også af med to kilo fedt og havde en stigning i kondital på 9 % - foruden et fald i hvilepuls på hele 8 slag per minut. Hvad angik gruppen, der fik lægelige anbefalinger om sundere livsstil, var effekten mindre, men dog positiv,” fortæller professor Peter Krustrup, som har forsket i de sundhedsmæssige effekter af fodbold i 10 år. Han fortsætter:

“I lægerådgivningsgruppen blev blodtrykket sænket med henholdsvis 8 og 3 mmHg. Men det lykkedes kun i meget begrænset omfang at gøre deltagerne i rådgivningsgruppen mere fysisk aktive, og denne gruppe havde ingen forbedringer i den fysiske form over de seks måneder, som forsøget varede. Resultaterne af dette studie påviser, at blot to timers ugentlig motionsfodbold er en effektiv behandling af forhøjet blodtryk og giver en bredspektret reduktion af risikofaktorer for hjertekarsygdom”.

Alt for mange med forhøjet blodtryk

Forskerne er i øjeblikket i gang med at undersøge effekterne af motionsfodbold på hjertets struktur og funktion hos mænd med forhøjet blodtryk. Desuden har forskerne planer om at kortlægge motionsfodboldens potentiale i forhold til forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk hos kvinder.

40 % af alle danske mænd på 30-60 år menes at lide af forhøjet blodtryk. Kun ca. halvdelen af dem ved det, og det er langt fra alle som trods behandling kommer under den tilrådelige grænse på 140/90 mmHg. Forhøjet blodtryk øger især risikoen for blodprop i hjernen og hjertet, hvilket har stor betydning for den enkelte, men også for de enorme sundhedsudgifter til behandling af disse sygdomme.

Resultaterne offentliggøres i det anerkendte amerikanske tidsskrift Medicine & Science in Sports & Exercise. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Institut for Idræt og Ernæring på KU, Gentofte Hospital og Exeter Universitet i England. Projektet er støttet af Nordea-fonden, Hjerteforeningen, DIF, DBU og FIFA’s forskningsenhed F-MARC.

Kontakt: Professor Peter Krustrup, 26131054, pkrustrup@ifi.ku.dk