18. januar 2012

Dansk aftryk på nyt FN-naturpanel

Danmark og Københavns Universitet har en oplagt mulighed for at sætte sit store aftryk på et nyt FN-naturpanel, som skal arbejde for at bevare biodiversiteten på verdensplan.Det sker i forbindelse med, at ca. 150 forskere og embedsmænd fra fortrinsvis EU-landene i denne uge har møde i København for at diskutere "naturens tilbagegang", og hvordan man organiserer det nye panel.

Konferencen på Københavns Universitet kommer netop som Danmark har sat sig i formandsstolen i EU. Samtidig spiller konferencen i København op til et FN-møde i Panama City i april, hvor meget tyder på, at FNs biodiversitets-panel, IPBES, bliver nedsat efter videnskabelige, organisatoriske og politiske input fra bl.a. konferencen i København og EU.

Forskerne og embedsmændene skal i fællesskab på konferencen udarbejde anbefalinger til det konkrete indhold af panelets arbejdsprogram. Dette skal danne grundlag for landenes mandater og positioner forud for FN-mødet i Panama City i Mellemamerika.

Biologisk mangfoldighed
Det er ambitionen, at det kommende biodiversitet-panel med forkortelsen IPBES (Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services) skal blive en pendant til FNs klima-panel, IPCC, og får til opgave fremover at til samle viden globalt om tilstanden og udviklingen af den biologiske mangfoldighed - og de ydelser som naturen giver de menneskelige samfund, såkaldte økosystemydelser.

Det kommende FN-panel skal ses i sammenhæng med, at stats- og regeringsledere fra alverdens lande mødtes i 2010 i den japanske by Nagoya og fik aftalt en strategisk plan for 2011-2020, som skal vende den negative udvikling. Dette møde blev fulgt fuldt op af EU kommissionen. Det kommende panel bliver formentligt et vigtigt element i denne proces.

Center for Makrobiologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet under ledelse af professor Carsten Rahbek er i forvejen blandt de førende i verden indenfor biodiversitets-forskning og er arrangør af konferencen i København i samarbejde med Miljøministeriet og med EPBRS, European Platform for Biodiversity Research Strategy, samt med støtte fra Det Europæiske Miljøagentur under EU.

The European Platform for Biodiversity Research Strategy is a forum at which natural and social scientists, policy-makers and other stakeholders identify structure and focus the strategically important research that is essential to:

1) Use the components of biodiversity in a sustainable way

2) Maintain ecosystem functions that provide goods and services.

4) conserve, protect and restore the natural world.

5) halt biodiversity loss