7. november 2006

Parasitter kurerer tarmbetændelse

Præparat

Drik en opløsning med levende parasitæg fra grise og bliv kureret for tarmbetændelse. Selvom tankerne ledes hen på heksebryg med uglegylp og flagermusevinger, er prøvelsen det rene vand ved siden af de udfordringer, som over 25.000 danskere, der lider af de alvorlige tamsygdomme Ulcerativ colitis og morbus Crohn dagligt står ansigt til ansigt med. Og drikken virker. På magisk vis hjælper parasitterne kroppen til at hjælpe sig selv.

Af Morten Dahl, Kommunikationsmedarbejder.

I Europa lider over 1 million mennesker af alvorlige tarmsygdomme og med en usikker og smertefuld tilværelse præget af livslang medicinering og risiko for kirurgiske indgreb. Men inden for de næste 5 år kommer et nyt farmaceutisk produkt på markedet, som kan medføre betydelige forbedringer af livskvaliteten for de ramte.

Firmaet Parasite Technologies A/S, der er en udløber fra Det Biovidenskabelige Fakultet, har opnået lægemiddelstyrelsens godkendelse til at producere parasitæg, der udgør råmaterialet for et egentligt lægemiddel.

Parasitter på afveje

”Præparatet er levende parasitæg, som er klar til at blive udklækkede. Det sker, så snart de kommer ind i kroppen. Men fordi de stammer fra grise overlever parasitterne kun kortvarigt i tarmen - de udvikles og fæstner sig til tarmslimhinden, hvor de giver impulser til immunforsvaret, hvorefter de nedbrydes og udskilles fra kroppen igen, forklarer Christian Kapel, der er medstifter af Parasite Technologies A/S.

”Præparatet bliver efter al sandsynlighed en opløsning, der skal indtages 3-4 gange om året over en periode på 1-2 uger. De udklækkede parasitter vil ikke være synlige på noget tidspunkt. Du drikker opløsningen, og så mærker du ikke mere til det. Det er det rene vand i forhold til, hvad mennesker med tarmbetændelse udsættes for i dag, fortæller Christian Kapel”.

Lovende resultater

Idéen bag det nye lægemiddel udspringer af den immunreaktion parasitterne stimulerer i grise. Et forskerhold ved Iowa State University har i tre forsøg behandlet patienter, der led af sygdommene med æg fra tarmparasitten piskeorm, der stimulerer en type immunrespons hos grise.

Antagelsen var, at parasitterne samtidig ville dæmpe den immunreaktion, som er forbundet med tarmsygdommene i mennesker. Og idéen bar frugt. Resultaterne af de omfattende undersøgelser af virkningerne af indvoldsormene i mennesker er imponerende.

Over 75 % af forsøgspersonerne oplevede, at symptomerne enten helt forsvandt eller blev betydeligt mildnede – og det vel at mærke uden, at der var bivirkninger af parasitinfektionen. Samtidig er udsigten til kirurgiske indgreb betydeligt nedsat, og det skønnes at lægemidlet vil halvere udgiften til medicin, der i dag ligger på omkring 100.000 kr. pr. år.

Hjælp til selvhjælp

Ulcerativ colitis og morbus Crohn er egentlige betændelsestilstande i tarmene, hvor kroppen reagerer mod sig selv – det man kalder autoimmune sygdomme.

Man kender ikke årsagen til tarmbetændelse. Men den kendsgerning, at den er et særligt vestligt fænomen, der i stigende grad rammer især børn og unge, styrker antagelsen om, at der er tale om en velfærdssygdom - et symptom på at vi ikke bare lever rent men muligvis for rent.

Ligesom trylledrik giver fornyede kræfter, sætter parasitterne gang i immunsystemet, der genopretter balancen i kroppen – på den måde hjælper de kroppen til at hjælpe sig selv.

”Immunforsvaret er opbygget af flere forskellige dele. Nogle dele reagerer voldsomt, andre reagerer mere afdæmpet. Parasitterne går ind og stimulerer helt specifikke dele, der reagerer afdæmpet. Dermed får vi en blød immunreaktion i den ene del af immunforsvaret, som dæmper den hårde immunreaktion, som er selve sygdommen, i den anden del af immunforsvaret.”, fortæller Christian Kapel.

Piskeormen Trichurissuis fra svin placeret i menneskets blindtarm

Alvorlig og tabubelagt sygdom

Tarmsygdommene er i voldsom stigning, især blandt unge helt ned til 10-års alderen. Alligevel er sygdommene, som er kroniske betændelsestilstande i tarmene, tabubelagte – og det til trods for, at de både er meget udbredte og meget alvorlige.

Tarmbetændelse kan i vidt omfang skjules for omgivelserne og indebærer gener som diarré og afføringsproblemer, der kan være svære at håndtere, særligt for unge, og som derfor kan medføre sociale begrænsninger og forringet livskvalitet.

Omkring 25.000 danskere er ramt af sygdommen, hvilket er en seksdobling inden for de sidste 25 år. Trods medicinering og kirurgiske indgreb, vender symptomerne altid tilbage. Derfor lever de ramte samtidig med uforudsigeligheden som et grundlæggende livsvilkår.