GeoScience

GeoScience - en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet

Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de giver en introduktion til centrale temaer inden for geologi, naturgeografi , kulturgeografi og biologi både i Danmark og i resten af verden. GeoScience kan også bruges som oplæg til diskussion af vigtige emner som for eksempel vores beredskab i forhold til naturkatastrofer, forvaltning af naturressourcer samt menneskets ansvar i forhold til klimaforandringer, også i det langsigtede perspektiv.

Flere af kapitlerne er opdateringer af tekster, der tidligere har været bragt i bladene ”Geoviden” og ”Geologisk Nyt”, og herfra kan der
hentes masser af materiale til at supplere GeoScience i undervisningssammenhæng.

GeoScience udleveres gratis som klassesæt til danske gymnasier. De tre udgivende institutioner har omfattende tilbud om klassebesøg, studiepraktik og meget mere. Du kan læse mere om mulighederne på:

Herunder kan de enkelte kapitler eller hele bogen samlet downloades i pdf-format.

Hele bogen GeoScience
Kapitel 1-16

Side 1-132

Download bogen som pdf-fil (26,4 MB)

Rygende vulkankrater

Kapitel 1 
Jordens fremtid

Af Henning Sørensen
Side 6-7

Download kapitlet som pdf-fil (0,3 MB)

En jordklode

Kapitel 2
Processerne i jordens indre

Af Hans Thybo og Lars Nielsen
Side 8-15

Download kapitlet som pdf-fil (2 MB)

Et vulkankrater

Kapitel 3
Hvorfor smelter jorden?

Af Paul Martin Holm og Lotte Melchior Larsen
Side 16-30

Download kapitlet som pdf-fil (1,2 MB)

Glødende lava på vej ned til vandkanten

Kapitel 4
Varsling af vulkanudbrud

Af Paul Martin Holm
Side 31-33

Download kapitlet som pdf-fil (0,8 MB)

En askesky der stiger op fra en vulkan

Kapitel 5
Vulkaner andre steder i solsystemet

Af Henning Haack
Side 34-38

Download kapitlet som pdf-fil (0,8 MB)

Overfladen på en fremmed planet

Kapitel 6
De uundgåelige naturkatastrofer - Viden kan beskytte os!

Af Tine B. Larsen
Side 39-46

Download kapitlet som pdf-fil (1,4 MB)

Satellitbillede af askeskyen fra et vulkanudbrud

Kapitel 7
11. marts 2011 - et megajordskælv og en katastrofal tsunami

Af Tine B. Larsen og Trine Dahl-Jensen
Side 47-51

Download kapitlet som pdf-fil (0,2 MB)

Første side af kapitel 7

Kapitel 8
Naturens værn mod flodbølger

Af Carsten Broder Hansen
Side 53-57

Download kapitlet som pdf-fil (1,8 MB)

Asiatisk dreng der holder om et spinkelt træ

Kapitel 9
Overvågning af landbrug og miljø i Sahel

Af Kjeld Rasmussen, Rasmus Fensholt og Silvia Huber
Side 58-63

Download kapitlet som pdf-fil (1,3 MB)

første side af kapitel 9

Kapitel 10
Bæredygtig brug af energi og råstoffer

Af Stefan Anderberg
Side 64-71

Download kapitlet som pdf-fil (1,8 MB)

Tæt trafik i en by

Kapitel 11 
Megabyer

Af Christian Wichmann Matthiessen
Side 72-74

Download kapitlet som pdf-fil (0,6 MB)

En storby med højhuse set fra luften

Kapitel 12
Vand - Den vigtigste ressource

Af Erik Nygaard og Torben O. Sonnenborg
Side 75-79

Download kapitlet som pdf-fil (0,7 MB)

Et vandløb

Kapitel 13
Danmark i de seneste 35.000 år

Af Michael Houmark-Nielsen, Johannes Krüger og Kurt Henrik Kjær
Side 80-92

Download kapitlet som pdf-fil (1,9 MB)

En gletcher set fra luften

Kapitel 14
Klimaændringer og Kystprocesser

Af Troels Aagaard
Side 93-101

Download kapitlet som pdf-fil (1,1 MB)

Bølger der slå mod en strand

Kapitel 15
Talenternes geografi - Regional udvikling i Danmark

Af Høgni Kalsø Hansen og Lars Winther
Side 102-109

Download kapitlet som pdf-fil (0,6 MB)

Udsigt over København

Kapitel 16
Klima - processer og sammenhænge

Af Marit-Solveig Seidenkrantz
Side 110-132

Download kapitlet som pdf-fil (3,6 MB)

Et uvejr