Gymnasieelev der rækker fingeren i vejret

Studiepraktik

Studiemiljø, læserytme, sociale aktiviteter og selve dét at studere kan ikke beskrives, men skal opleves. Som 3.g'er eller færdig student kan du prøve en tre dages praktikperiode som studerende på SCIENCE.

Under praktikopholdet følger du et specielt tilrettelagt praktikprogram. Du får prøvet livet som studerende ved at følge forelæsninger og deltage i praktisk og teoretisk holdundervisning.

Studiepraktikopholdet giver dig også en unik mulighed for at møde og stille spørgsmål til både studerende og undervisere på fakultetet om fx studier og fritid, karrieremuligheder, mulighed for praktik- og udlandsophold m.m.

Hvad kræver det at komme i studiepraktik?

For at komme i studiepraktik på SCIENCE skal du være i gang med sidste år af en ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX eller HF) eller have færdiggjort en ungdomsuddannelse. Hvis du er i gang med en uddannelse, er det op til din skole, om du kan få godskrevet dit fravær, mens du deltager i studiepraktikken. Tal med din lærer om dine muligheder.


Studiepraktik 2020 bliver afholdt onsdag - fredag i uge 43.

Hold dig orienteret på studiepraktik.nu

Det Natur- og biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet tilbyder praktik i følgende fag:

Biokemi Biologi - Bioteknologi
Datalogi Fysiske fag
(astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi)
Fødevare og ernæring Geografi og geoinformatik
Geologi-geoscience Husdyrvidenskab
Idræt og fysisk aktivitet Jordbrugsøkonomi
Kemi Landskabsarkitektur
Matematiske fag Nanoscience
Naturressourcer- planter, miljø, naturforvaltning, miljøøkonomi
Professionsbachelor, skov- og landskabsingeniør
Professionsbachelor som have- og parkingeniør