Studerende for en dag – Københavns Universitet

SCIENCE > Oplev SCIENCE > For gymnasiet > Studerende for en dag

Studerende for en dag

Gymnasieelever i auditorium

Studerende for en dag er din chance for at opleve en dag som bachelorstuderende på SCIENCE og prøve studielivet, inden du tager den endelige beslutning.

Du kan få en fornemmelse af det faglige niveau, miljøet på studiet og stille dine spørgsmål om studielivet direkte til en studerende.

Hvordan bliver du Studerende for en dag?

Tilmeldingen til at blive studerende for en dag er lukket for skoleåret 17/18.  Tilmeldingen åbner igen i midten af september.