8. september 2014

Syv ekspeditioner til Østgrønland

Syv ekspeditioner til Østgrønland har øget vores kendskab til fortidens aflejringsmiljøer og klimaforhold, og har også ført til en række spændende fund af Sen-triassiske hvirveldyr.

De første ekspeditioner havde som hovedformål at beskrive de 210 millioner år gamle sedimenter, samt at kortlægge fortidens klimaforhold. Under disse ekspeditioner blev der gjort de første skeletfund af nogle meget specielle urpadder.

I den næste fase af ekspeditioner blev der igangsat en mere systematisk jagt på de Sen-triassiske hvirveldyr. Ekspeditionerne var en stor succes, og der blev gjort fund af dinosaurer og tusinder af fodspor efter små rovøgler. Desuden blev der fundet tænder og skeletdele af tidlige pattedyr, skeletdele af en krokodille-lignede aetosaurus, rester af skildpadder, en næste komplet lille flyveøgle samt hovedkranier af forskellige urpadder.

I 2012 var heldet igen med ekspeditionsdeltagerne, og der blev fundet skeletdele af en stor phytosaurus, en ondskabsfuldt udseende tidlig slægtning til krokodillerne. Senere blev der fundet meget velbevarede dinosaurus-skeletter, og der blev fundet nye forstenede fodspor, som ikke tidligere var kendt fra Trias i Østgrønland.

Foredragsholder: Professor Lars B. Clemmensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning