2. september 2014

Sommerfugle æder gift til forsvar

Køllesværmeren er en farvestrålende sommerfugl, der lever på enge og overdrev i Danmark.

Den har udviklet en speciel teknik til at forsvare sig mod at blive ædt af fx fugle - køllesværmerens larver æder planter med giftstofferne, cyanogene glucosider og det gør, at de selv bliver giftige og uspiselige.

Førhen troede man, at giftstofferne kun blev brugt til insekternes forsvar, men nu viser det sig, at stofferne også spiller væsentlige roller i køllesværmernes livscyklus. Hannerne overfører fx en ’bryllupsgave’ af cyanogene glucosider til hunnerne, når de parrer sig, og stofferne spiller muligvis også en rolle i køllesværmernes kvælstof-metabolisme.

Foredragsholder: Lektor Mika Zabrobelny, Institut for Plante- og Miljøvidenskab