20. august 2014

Reversible beregninger

En moderne computer laver milliardvis af beregninger i sekundet. De beregninger har en retning, så computeren regner forlæns, men den kan ikke regne baglæns. For eksempel, hvis resultatet af x+y er 4, så kan man ikke "regne baglæns" og finde ud af, hvad x og y er.

Sådan behøver det ikke at være: beregninger kan være reversible, så de kan køres både forlæns og baglæns. For eksempel kunne man sige, at x er 3, og så har man nok information til at køre beregningen baglæns. Det er interessant, for fysikken siger, at computere baseret på reversible beregninger kan bruge mindre energi, end hvis de bruger ikke-reversible beregninger.

I fremtiden kan det altså være, at en computer bruger mindre strøm og er hurtigere, hvis den får et "bakgear." Det kræver dog, at man tænker på beregninger på en helt anden måde, end vi er vant til.

Foredragsholder: Postdoc Holger Bock Axelsen fra Datalogisk Institut