19. maj 2014

Klimaforandringer langs Grønlands sårbare kyst


Verdens kyster er under forandring. I arktiske egne oplever kysten et stort pres som følge af global opvarmning og de største temperaturstigninger ses netop her. Gletschere smelter, havisens udbredelse mindskes og permafrosten tør – hvilken indvirkning har det på de Grønlandske kyster?

Foredragsholder: Ph.d-studerende Mette Bendixen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning