15. maj 2014

Kemiske cocktails

Forskerne har modeller til at beregne cocktail-effekter. Hvad kan modellerne bruges til, og hvilke undtagelser skal man evt. være opmærksom på? Nina Cedergreen tager udgangspunkt i eksempler både fra human-toksikologi med hormonforstyrrende stoffer og eksempler fra miljøregulering og "pesticid-cocktails i vandmiljøet".

Foredragsholder: Professor Nina Cedergreen fra Institut for Plante- og miljøvidenskab