6. maj 2014

Jordens indre struktur

Jordens overflade og indre har undergået dramatiske forandringer i løbet af de 4,5 mia. år siden jordens skabelse. Kontinenter har været under forandring siden de tidligste tider og har formet de vilkår, som livet på jorden har udviklet sig under.

I fremtiden vil landhævninger og kontinentalforskydninger få landområder til at opstå og forsvinde, men også de havstrømme, som er så afgørende for jordens klima, vil ændre sig. Man kunne tro, at disse forandringer sker gradvist og umærkeligt, men undersøgelser har vist, at de ofte er forbundet med voldsomme begivenheder.

Foredragsholder: Professor Klaus Mosegaard fra Niels Bohr Institutet