15. marts 2014

Graphen - fremtidens supermateriale

Graphen er et netværk af kulstofatomer, der kun er ét atom tykt og dog besidder en række bemærkelsesværdige egenskaber. Nærmest usynligt, stærkere end stål og elektrisk ledende som kobber.

Graphen blev først isoleret i 2004 og udløste Nobelprisen i fysik allerede i 2010. Siden er interessen for dette nye materiale eksploderet, ikke mindst på grund af forventningerne til dets anvendelse i ny teknologi.

Foredragsholder: Professor Bo Wegge Laursen, Kemisk Institut