3. marts 2014

Frivilligt blind!

Klimaforandringerne er ifølge forskerne en alvorlig trussel mod vort samfunds fortsatte udvikling og trivsel. Det kan derfor undre meget, at vi på trods af al den viden, vi har om årsagerne til klimaforandringerne og mulige løsninger, alligevel synes handlingslammede.

Foredraget sætter fokus på dette ud fra en livsfilosofisk vinkel og spørger, om vi er så bange for at misse "det gode liv", at vi med vilje lukker øjnene for de konsekvenser, som vores livsstil har.

Er vi blevet frivilligt blinde i et forsøg på at undgå at ofre det, som vi i dag ser som "det gode liv" - og er en del af løsningen på klimaudfordringen derfor af livsfilosofisk karakter? Er opgaven i virkeligheden ikke at ændre mere på verden, men i stedet for at ændre på os selv - og derigennem finde vej til en anden form for "gode liv"?

Foredragsholder: Lektor, ph.d. Mickey Gjerris fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi