15. januar 2014

Biobrændsler til transport

Hvad er biobrændsel, hvorfor er vi interesserede i biobrændsel, og hvilke krav stiller vi til biobrændsel?

Hvordan kan det periodiske system fortælle os, hvilke grundstoffer biobrændsel til transport skal være lavet af, og hvordan undersøger vi miljøeffekten af fremtidige biobrændsler til transport?

Foredragsholder: Professor Ole John Nielsen fra Kemisk Institut