2. januar 2014

At se på nanometer-skala

Tue Hassenkam fortæller om, hvorfor ting på nano-skalaen er så interessant. Han vil prøve at vise, at verden som vi kender den, bliver defineret ved denne størrelse.

Livets byggesten, materialers egenskaber og interaktioner mellem grænseflader styres af mekanismer på nanoskala. Nano-skalaen er derfor også grænsefladen imellem fysik, kemi, biologi.

Tues egen forskning dækker emner lige fra nano-elektronik, sommerfuglevinger og knogler til hvordan man får mere olie ud af den danske undergrund, og hvordan man får CO2 bundet igen.

Foredragsholder: Lektor Tue Hassenkam fra Nano-Science Center