Test din egen holdning til dyreetik

Øvelsens nummer:
Hø04

Især relevant for fagene:
Biologi
Samfundsfag
Teknikfag: byggeri og energi
Teknikfag: proces, levnedsmiddel og sundhed

Øvelsen er en del af fakultetets forskning og undervisning indenfor:
Bioteknologi
Dyr, etik og velfærd
Fødevarer, ernæring og sundhed
Planter, jordbrug og naturressourcer

Varighed:
ca. 1 time

Øvelsen udbydes:
via nettet.

Øvelsen afholdes:

Øvelsens formål:
Prøv det etiske computerspil  Dyreetisk Dilemma, og bliv udfordret på spørgsmål som:

  • Er det i orden at holde dyr med henblik på slagtning?
  • Må man teste kemiske stoffer på dyr?
  • Er det i orden at dræbe vilde rotter med langsomt virkende gift?

Øvelsens udførsel:
Svar på tolv spørgsmål og se hvilke af fem etiske synsvinkler, du befinder dig tættest på. I spillet kan du udfordre dine holdninger gennem fem cases.

Materiale til forberedelse:
På sitet Dyreetik.dk finder du artikler, en tv-debat og links der vil gøre klassen klogere på dyreetik.

Forslag til efterbehandling hjemme på gymnasiet:
Sandøe, P. og Christiansen, SB. (2008) Ethics of Animal Use Wiley-Blackwell. Desuden kan følgende artikler skrevet af Peter Sandøe bruges til en diskussion omkring dyreetik. Artiklerne har været trykt i Kristlig Dagblad: 

Er det synd for løverne i zoo?

Dyreetisk kassetænkning

Skal dyrene dø – eller eksporten opgives?

Menneske eller dyr?

Underviser:
Professor Peter Sandøe,
Institut for Produktionsdyr og Heste/Faggruppe: Populationsbiologi