Pilotprojekt i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring

Skab morgendagens skoledag

Vil du og din klasse prøve kræfter med viden og metoder fra sundhedsforskningens frontlinje? Vil I være med til at kortlægge og diskutere adfærd og holdninger, i relation til mad og bevægelse? Og vil I være med til at skabe ideer, der kan gøre en forskel på jeres skole? Så har vi et godt tilbud til 6.-10. klasse!

Tag pulsen på din skoledag

Dine elever har nu chancen for at undersøge, forstå og diskutere deres egen adfærd og holdninger, i relation til deres madvaner og bevægelse. Dette vil foregå sammen med forskere og studerende fra Institut for idræt og ernæring ved Københavns Universitet.

2 dage - all inclusive

Vi kommer ud på din skole, og har tilrettelagt et program der løber over to dage. Den ene dag sætter vi fokus på bevægelse i hverdagen. Vi kommer her ind på kroppens hjerte-kar kredsløb, med udgangspunkt i den nyeste forskning på området. Den anden dag bevæger vi os rundt om måltidets anatomi. Herunder smagsoplevelser, råvarer, den sociale betydning og de fysiske rammer. De enkelte dages indhold relaterer sig til konkrete læringsmål indenfor natur/teknologi, biologi, idræt, madkundskab.

Elever undersøger sukkerindhold i fødevarer

Elevernes ideer skaber morgendagens skoledag

Begge eftermiddage dedikeres til brainstorm på øget trivsel og udvikling af konkrete projektforslag med fokus på måltider og bevægelse i skolens rum. Her vil vores undervisere hjælpe eleverne med at definere deres egne konkrete udfordringer og muligheder. Inden dagen er omme står eleverne med forslag til hvordan de kan skubbe til deres egen skoledag.

Vind 2x15.000 kr. til at gøre en forskel på din skole

Når forslagene indsendes, er klassen/skolen med i konkurrencen om at vinde 15.000 kroner til at videreudvikle eller realisere deres projektforslag. Der afvikles en separat konkurrence for hhv. bevægelses- og måltidsområdet.

Vigtigt at vide

Pilotprojektet kører i perioden fra 16. februar til 27. marts. Det er bygget op af todages moduler der typisk starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.00. Vi har mulighed for at besøge 12 klasser, i årgangene 6.-10. klasse.  Det er gratis at deltage i samarbejdet for skolen. Vi forventer at der er en lærer til stede i løbet af begge dage, samt at eleverne er forberedt med det undervisningsmateriale, som vi gør tilgængeligt inden vi kommer på besøg. Forvent at forberedelsen tager ca. 30-45 minutter.
Hvis det på nogen måde er muligt at booke faglokalerne til hjemkundskab og idræt om formiddagen på de relevante dage, vil det være et stort aktiv for vores formidlere.

Hvem er vi

Louise Bergmann Sørensen: kandidat i folkesundhedsvidenskab og ph.d. inden for børneernæring

Jonas Tybirk Nielsen: Cand. Scient, idræt. Center for Holdspil og Sundhed.

Torben Ingerslev Roug: Leder af grundskolekontakt, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Studerende fra Københavns Universitet

Book online allerede nu

Du kan tilmelde din klasse her!

Projektet er støttet af Nordea Fonden og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Nordea Fondens logoFor at besvare denne email skriv til skoletjenesten@science.ku.dk

Afmeld nyhedsbrevet

Sendt d. 27. januar 2015