12. juli 2016

Køer, kakerlakker og kikærter

Vi går i laboratoriet med forskellige modelorganismer til fremtidens frokostbord, og opstiller hypoteser over den bedste biologiske væksteffektivitet og undersøger dem i praksis.

Med forsøgene, vil vi spille den globale og lokale klimadebat ind i elevernes hverdag – og give dem mulighed for at tilegne sig naturfaglige erkendelser over det globale kulstofkredsløb.

Målet er at give dem flere forudsætninger for at forstå og diskutere den politiske og holdningsbaserede del af klima- og bæredygtighedsdebatten.

Inden besøget

Inden besøget skal du og din klasse forberede jer med det materiale, der er angivet for øvelsen. Det er vigtigt for kvaliteten af besøget hos Skoletjenesten, at klassen er forberedt på, hvad der skal ske.

 

 

 

 

 

Under besøget

Eleverne vil arbejde med forskellige vinkler på den samme problemstilling, som de skal undersøge i praksis på besøgsdagen. I løbet af 2½ time vil vi:

  • Introducere eleverne stigende fødevarepriser, udbud og efterspørgsel i en enkel LEGO-model
  • sørge for, at eleverne har beskrevet den problemstilling, de fokuserer på og har opstillet en hypotese.
  • konstruere den praktiske opstilling, der skal hjælpe dem nærmere sig et svar
  • undersøge de biologiske årsager til de mikro-klimaforandringer, de observerer i opstillingerne ved hjælp tidsserier af CO2 målinger på dataloggere.
  • sørge for at eleverne aktivt videns deler med de af deres klassekammerater, der undersøger nærliggende problemstillinger, således at dette kan supplere deres egen erkendelse og tegne et mere helstøbt billede af kulstofs kredsløb og væksteffektivitet i planter, insekter og pattedyr.

De vil i praksis få mulighed for:

  • at observere, at planter eller alger fjerner CO2 fra atmosfæren
  • at observere, at bakterielle nedbrydersamfund, insekter og tilfører CO2 til atmosfæren

Vi udvider til sidst i forløbet, kriterierne for hvad det vil sige at have en bæredygtig produktion af kød og protein, til også at involvere transport, produktion af foder, forarbejdning, fossile brændstoffer i produktionskæden mm.

Efter besøget

Resultaterne og konklusionerne fra besøget, skal gerne være med til at klæde eleverne fagligt på til en mere værdi- og holdningsbaseret øvelse, du som lærer kan vælge at gennemføre hjemme på skolen.

spørgsmål som madvaner, madkultur, geografiske betingelser for dyrkning og produktion, kan være med til at løfte en efterfølgende debat op på et lokalt/globalt niveau.

Vi anbefaler desuden generelt, at der afsættes tid til at efterbehandle oplevelser, opgaver og diskussioner hjemme på skolen, da det giver et markant bedre udbytte for eleverne. Undersøgelser viser, at elevens udbytte af et besøg bliver markant større, hvis der sættes tid af til at efterbehandle oplevelser og diskussioner, hjemme på skolen. Vi håber derfor, at I vil tage jer tid til at snakke øvelsens resultater igennem og følge op på eventuelle spørgsmål eleverne måtte have.Gå til booking