12. juli 2016

Verdens vind og vejr

Eleverne vil lære om begrebet vægtfylde; en viden der er vigtig for at forstå, hvorfor luft kommer i bevægelse, og hvorfor der dannes vind. Eleverne får selv mulighed for at lege med vindmålere og får et begreb om forskellige vindhastigheder. Samtidig undersøger de gennem forskellige aktiviteter, hvordan vinden under en orkan kan rive taget af et hus, eller kan få en skyskraber i USA til at ligne pindebrænde.

Inden besøget
Når Skoletjenesten besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer.
For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmateriale
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Lærred til projektor, tavle og kridt samt adgang til vand
 • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at børnene har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Forløbet om vind og vejr vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Introduktion til geografi: Ud fra hverdagsting giver vi en introduktion til vind og vejr. Vi vil snakke om udnyttelsen af vores arealer samt både kultur- og naturgeografi.
 • Hvordan opstår vind?
 • Ekstremvejr

Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået:

 • Anemometer - hvor hårdt kan du puste?
 • Vægtfyldeforsøg
 • Vind kan løfte

Efter besøget
Vi stræber efter, at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af geografiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.