12. juli 2016

Strøm til hjernen

I 'Strøm til hjernen' sætter vi bogstaveligt talt strøm til eleverne, så der flyver lyn gennem luften, og hårene rejser sig. Der bliver lagt stor vægt på hands-on forsøg, så alle eleverne får fingrene i kontakten! For god ordens skyld skal det nævnes, at alle forsøg vi udfører med eleverne selvfølgelig er helt sikre.

Vi diskuterer egenskaber for magneter med eleverne, og genopdager sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme, ved hjælp af Ørsteds berømte forsøg fra 1820. Eleverne får selv lov til at skabe strøm ved brug af både dynamo- og induktionslygter, som de kender fra hverdagen.

På vej mod en dybere forståelse af elektromagnetisme, et af hverdagens mest uundværlige hjælpemidler, udfører vi en lang række spektakulære forsøg. Vi sender bl.a. strøm gennem en menneskekæde og forsøger at brænde et søm over, mens vi holder på det!

Inden besøget
Når Skoletjenesten besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer.
For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

  • At en lærer er til stede under undervisningen
  • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmateriale
  • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Tavle, kridt, lærred til projektor og adgang til en almindelig stikkontakt
  • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
  • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøgett
  • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
  • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Desuden vil det være en fordel, hvis eleverne har set denne video som forberedelse. 

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Efter besøget

Vi stræber efter, at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af fysikkens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.