12. juli 2016

Selvsamlende molekyler

Lotusblomstens blade er vandafvisende. Ved at lade vandet perle henover bladene, kan vandet samle skidt og snavs op på dets vej. Lotusblomsten har altså formået at specialisere sin overflade på molekyleniveau til fordel for planten som helhed.
Videnskabens forsøg på at efterligne dette har blandt andet resulteret i NanoCover®. Du kan måske huske deres reklame med en hvid sofa dyppet i rødvin.

Dette elevforsøg indeholder også specialiserede, selvsamlende overflader, som er bygget op af et enkelt lag af molekyler. Ved at udvælge kemikalier med forskellige egenskaber, opnås der både hydrofobe og hydrofile overflader. Overfladen kan undersøges for dens fysiske egenskaber. Måleapparatet består primært af vanddråber.

Inden besøget

Inden besøget skal du og din klasse forberede jer ved hjælp af det forberedelsesmateriale, der er angivet for øvelsen. Dette materiale finder du på denne side i fanen til højre. Det er vigtigt for kvaliteten af besøget på Københavns Universitet, at klassen er forberedt på hvad der skal ske.

Hent lærervejledningen her. 

Besøget

Besøget indledes med en kort introduktion til Nørre Campus og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor øvelsen finder sted, og derudover en introduktionb til  nanoteknologi som studieretning.

Dette bliver efterfulgt af et oplæg om dagens praktiske aktiviteter:

  • Eleverne vil, i små grupper af to til tre, producere tre sølvlag. Sølvlagene danner basis for at tilføje kemikalier, som giver overfladen særlige fysiske egenskaber.
  • Efter produktionsfasen og en lille pause, går eleverne i gang med at teste de forventede egenskaber for de tre overfladetyper. Det er op til eleverne selv at føre bevis for, om de forventede egenskaber også kan påvises i virkeligheden.

Til sidst vil vi sammen med eleverne prøve at bringe diskussionen om anvendelsesmuligheder op fra laboratoriebænken og ind i et samfundsmæssigt perspektiv. Dette vil være en diskussion om potentialer og risikovurdering af nye produkter og ny viden om strukturer og egenskaber i nanostørrelse.

Undervejs vil der blive indlagt en lille pause. Besøget har en varighed af 2½ time.

NB! Det er vigtigt at undervisningslokalet har udsugning.

Efter Besøget

Undersøgelser viser, at elevens udbytte af et besøg bliver markant større, hvis der sættes tid af til at efterbehandle oplevelser og diskussioner hjemme på skolen. Vi håber derfor, at I vil tage jer tid til at snakke øvelsens resultater igennem og følge op på eventuelle spørgsmål eleverne måtte have.