12. juli 2016

Koks i klimaet

I oplægget ses der først på sammensætningen af drivhusgasser i atmosfæren, som er afgørende for, hvad der kan leve på jorden. Herefter forklares Golfstrømmens betydning for Danmarks klima. Efterfølgende ses der på de konsekvenser en global temperaturstigning kan få for naturen, for eksempel polerne og ørkenområder, og for befolkningen i Danmark og resten af verden.

Yderligere diskuteres kompleksiteten i de mekanismer, der driver klimaforandringerne, da der eksisterer mange processer der enten forstærker eller svækker den globale opvarmning.

Vi afslutter oplægget med en quiz om energiproduktion og forbrug, hvor vi blandt andet kommer ind på Kyoto aftalen og alternative energikilder.

Gennem hele oplægget anvendes der modeller og forsøg til illustration og eftervisning af teori.

Inden besøget
Når Skoletjenesten besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer.
For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Tavle, kridt, adgang til vand og lærred til projektor
 • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Igennem forløbet vil vi overordnet komme igennem følgende emner:

 • Hvad er klima?
 • Drivhuseffekten
 • Klimaforandringer

Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået:

 • Polerne smelter
 • Et forsøg der viser golfstrømmen
 • Opsummerende quiz

Efter besøget
Vi stræber efter, at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af geografiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.