12. juli 2016

Kemi i hverdagen

Efter en teoretisk del præsenterer vi pH-begrebet, og eleverne får lov til at måle pH-værdien på forskellige kendte ting fra dagligdagen. Vi undersøger hvordan syrer og baser opfører sig, og kommer i den forbindelse ind på en række spørgsmål. 
Hvordan kender man forskel på en syre og en base? Hvad sker der når man blander syrer og baser? Er vi selv sure eller basiske? 

Til sidst udfører vi et par sjove forsøg, og slutter det hele af med et brag. Oplægget kan varieres alt efter klassetrin og elevernes færdigheder. 

Inden besøget
Når Skoletjenesten besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer. For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmaterialet
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet. I dette tilfælde tavle, kridt, en håndvask, en blyant og et stykke papir pr. elev
 • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Dette forløb skal foregå i et faglokale - kemi/fysik/natur og teknik. Er dette ikke muligt, skal lokalet som minimum have en håndvask. 

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at børnene har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.


Forløbet om kemi i hverdagen vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Introduktion til kemien: Eleverne får en gennemgang af kemiens verden. De lærer derfor at atomer findes i alt. Eleverne udfordres til at finde ud af størrelsesorden af vandmolekyler i et glas vand. Der forklares at atomer er det mindste i verden.
 • Syrer og baser: Eleverne lærer hvad en syre og base er og illustreres via flamingokugler. De bliver spurgt om hvilke syrer og baser de kender i hverdagen og der diskuteres. Illustration af ætsning og pH skalaen. Eleverne sættes til at finde pH i diverse hverdagsgenstande.
 • Gasser: Formidlerene laver forsøg der indebærer dannelse af gasser som forklares til eleverne.


Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået:

 • Indikatorsøjle
 • Brintballon
 • Eddikeraket
 • Elevernes egne pH forsøg
 • Titreringsforsøg (store klasser)

Efter besøget
Vi stræber efter at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af kemiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.
Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtig for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.